PSİKOTERAPİ

PSİKOTERAPİ. Zihinsel yoldan tedavi yöntemidir. Otosujestion (kendi kendine telkin), heterosüjestion (karşısındakine telkin) ve analiz gibi türleri vardır.
Otosüjestion: Bu yüzyılın başlarında, Emil Cone, kendi kendine telkin yönte­mini, “her gün, her şekilde gittikçe iyi-leşiyorum” deyimiyle tanıtmıştır. Gerçek­ten, kişinin bir çeşit kendi kendini ipno­tize etmesi mümkünse de, bu uzun etkili olamaz ve ancak çok az vaka bundan ya­rarlanabilir.
Heterosüjestion: İnandırarak ya da ipno­tizma yoluyla yapılan bu tür telkin, daha etkili olmakla birlikte, sakıncaları da olan bir yöntemdir. Her belirtinin bir nedeni olduğundan, neden ortadan kalk­madıkça, telkin tam yararlı olamaz. Ki­şinin, kapalı yerlerden korkusu varsa, bu­nun nedenini çözmeden, en derin ipno­tizmayla, “senin bu tür korkun yok!” telkinini yapmak dahi işe yaramaz. Bu belirti kaybolabilir, fakat daima yerini yeni bir belirti alır.
Analitik psikoterapi: Günümüzde, genel­likle Freud’un etkisindedir ve sorunun nedenlerinin rasyonel bir yolla araştırıl­ması temeline dayanır. Burada, tedaviyi uygulayana karşı olan inancın ve bu kim­senin kişiliğinin tedavideki rollerini de­ğerlendirmek olanaksızdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git