KORUNMASI GEREKEN BİR HAZİNE: DİŞLER

Amerikalı sinema yıldızları hep bütün dişlerini gösterecek biçimde gülerek resim çektirirler. Hatta fotoğraf makine­si önünde resmi çekilen kimse “çiiiz” diyecek olursa, bütün dişlerinin ortaya çıkacağı ve gülme izlenimi uyandıraca­ğı söylenir.
Dişler büyük bir özen gösterilmesini isteyen önemli bir güzelliği meydana getirirler. Günümüzde bu özenin göste­rilmesini sağlayacak her türlü olanak sağlanmıştır. Milâttan on beş yüzyıl önce, Mısırlıların dişlerini tedavi ettir­dikleri bilinmektedir. Yunanlılar ise takma dişleri icat etmişlerdir. Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyle dişçilik bir gerileme devri geçirmiştir. Takma dişlerin yeniden meydana çıkması an­cak Rönesans devrinde gerçekleşmiştir. Bir ara Avrupa saraylarında nedimelerin takma dişler taktırması moda olmuştu; ancak bunun dişçilikle hiçbir ilgisi yoktu. Bu takma dişler süslenmek amacıyle takılıyor, gergedan ya da su aygırı dişlerini yontan mücevherciler tarafından yapılıyordu. XVII. yüzyılda dişçilikte büyük gelişmeler sağlandı. Ancak bu alana getirilen tüm yeniliklere rağmen, çürük bir diş artık gözden çıkarılmış bir diş olarak sayılıyor ve böyle bir dişi hemen çektirmek gereki­yordu.
Günümüzde çürük bir dişi acısız ve ağrısız olarak tedavi ettirmek mümkün­dür. Dişçi, gerekli gördüğü takdirde, bölgesel bir uyuşturucu iğne yaparak dişi acı vermeksizin doldurabilir. Bütün bu kolaylıklar karşısında, artık dişçiye gitmekten çekinmemek gerekir. Aksinehiçbir şikâyet olmasa bile, yılda en az bir kez dişçiye giderek dişler kontrol ettirilmelidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git