Kozalji

KOZALJİ. Bir sinir yıkımı sonucu belirebilen, çok şiddetli yakıcı ağrıdır. Nedeni: Bir sinirin tam olmayan ke­silmesi, bu duruma yol açabilir. Etkile­nen sinirler, genellikle, kolun medyan siniri, bacağın siyatik siniri ve kolu et­kileyen sinir topluluğu olan kol sinir ağı’ dır. Tahminlere göre, yıkım alanında, anormal bir şekilde yayılan uyarılar, bu yanma duyusunu doğurmaktadır. Belirtileri: Yaralanmayı izleyen birkaç hafta içinde, hasta, eli, ayağı, ya da bacağının uyuştuğunu ve bu duyunun, belirli bazı uyaranlar ki, bunla­rın bazıları çok hafif olabilir etkisin­de, yakıcı bir ağrıya dönüştüğünü his­seder. Etkilenen alan kızarır ve bazen nemlenir. Zamanla, bu ağrı, hastanın tüm yaşamını etkiler. Tedavi: Bu duruma çok seyrek rast­lanır ve bundan ötürü, tedavi şekli tam saptanmamıştır. Sempatik sinir sistemi (bkz. Sinir Sistemi) cerrahîsine başvur­mak ya da sempatik sisteme zerkler yap­mak, kesilmiş siniri bulup, uçlarını bir­leştirmek mümkündür. Bazılarına göre, durum, zamanla, kendiliğinden düzelir. Bazı doktorlar tam tersine, durumun za­manla kötüleşeceği iddiasındadır ve bun­dan ötürü erken ameliyatı salık verirler. Bilinen tek gerçek, ağrıyı dindirmek için alışkanlık verici ilaçların kullanılmaması gerektiğidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git