KRİPTORSİZM

KRİPTORSİZM. Erbezlerinin tam ola­rak yerine inmeyip, karın içinde kalma­sıdır.
Nedeni: Embriyonda, erbezleri, böb­reklerin yanında oluşur ve doğum ön­cesi, son aylarda skrotum (torba) içine inerler. Bu iniş, yolu üzerinde, herhangi bir yerde engellendiği zaman, erbezi ka­rın boşluğunda kasık kanalının iç ağzın­da, kasıkta, kanal içinde, ya da dış ağ­zında kalabilir. Bu durum, erbezlerinin birinde veya ikisinde birden görülebilir. Tedavi: Erbezi, skrotumun içine ka­dar çekilebiliyorsa, zamanla kendiliğin­den inecektir. Erbezi ele gelmediği za­man, kasık kanalında olabilir ve bir ame­liyatla yerine getirilebilir. Ameliyat, ço­cuk 5 yaş civarındayken yapılmalı ve bu durumla beraber kasık fıtığı da gö­rülüyorsa, aynı zamanda o da onanlma-lıdır. Erbezinin karın boşluğunda oldu­ğu hallerde, çıkartılması gerekir, çünkü bu ortamda zaten kısırlaşmış ve şimdi habisleşme olasılığı, belirmiştir. Belirli bir vaka tipi de, şişman, ufak üretim organlı, inmemiş erbezli erkek çocuğu­dur: Buluğ çağında uygulanacak hormon tedavisi sonuçları, bu vakalarda başarı­lıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git