KULUÇKA (İnkubasyon) DEVRİ

Bir hastalık mikroplarının bulaşması ile, ilk belirtilerin ortaya çıkması arasında ge­çen zamandır. Belirli bir hastalık için, bu devre oldukça sabittir. Bu devrede bulunan kişi, hastalığı kapmıştır ve has­talığı yayma ve bulaştırma nedeni ola­bilir. Bir genelleme yapmak gerekirse, kuluçka devreleri, kısa, orta ve uzun diye sınıflandırılabilir ve en çok tanınan bulaşıcı hastalıkların kuluçka devirleri şöyledir:
Kısa (7 güne kadar): Difteri, kızıl, ba­silli dizanteri, grip, veba, kolera, me­nenjit (meningo-koksik, serebro-spinal hastalık, lekelihumma).

Orta (1-2 hafta): Çiçek, kızamık, suçi­çeği (3 haftaya kadar uzayabilir), tifo, boğmaca.
Uzun (2 haftadan fazla): Kızamıkçık (rubella; 3 hafta kadar), kabakulak (3 hafta kadar), virüs hepatiti (4 hafta ka­dar), serum hepatiti (aylar sürebilir).

Karantina devri, en uzun kuluçka dev­rine 2 gün eklenmesiyle hesaplanır, fakat çocukluk hastalıklarında bunun uygulan­ması pratik değildir. İlk belirtilerin or­taya çıkmasından sonra, vakalar, müm­kün olduğu kadar evde, başka kişilerle temas etmeden tutulur. Kızamıkçık ise, bu kuralın dışındadır ve kız çocukları­nın, bu hastalığı ufak yaşlarda geçirip, ilerde gebelik devrelerinde tutulmama-ları için, kızamıkçığın küçük yaşlardaki kız çocukları arasında yayılmasına gay­ret edilir.

Difteri, tifo ve paratifo bulaştığı za­manlar kişiler, evde tutulmalı; salya, dış­kı ve idrar kültürleri enfeksiyonun yok­luğunu gösterene kadar evden salıveril-memelidir. Çocuk felcinin bulaştığı sanı­lanlar da evde korunmalıdır. Meningo-koksik menenjit bulaştığı sanılanlara, ko­ruyucu olarak sulfamidin verilmelidir.
En çok bilinen bulaşıcı hastalıkların bulaşma devirleri şunlardır:
Çiçek: Kabuklar yok olana kadar, A.B.D. ‘de bu hastalık, ilk kızartıyı izleyen haf­tadan sonra, bulaşıcı Kızamıkçık: Döküntünün başlangıcını iz­leyen 1 hafta.

Kızamık: Döküntünün belirmesini izle­yen 1-2 hafta.
Boğmaca: İlk belirtilerin görülmesinden sonra geçen 3 hafta. Difteri: Ağız-burun kültürleri negatif ola­na kadar.
Kabakulak: Bezlerin şişlerinin inmesini izleyen haftanın sonuna kadar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git