KURŞUN

KURŞUN. Kurşunun tıptaki önemi, ge­rek endüstride, gerek evlerdeki su boru­ları ve kurşunlu boyalardan ötürü ortaya çıkabilen kurşun zehirlenmelerine da­yanmaktaydı. Günümüzde, kurşunlu bo­yalar eskisi kadar çok kullanılmamakta ve su boruları için yeni yapı maddeleri araştırılmaktadır. Buna rağmen, A.B.D. ‘de, fakir bölgelerde yaşayan çocuklar­da kurşun zehirlenmesine oldukça sık rastlanmaktadır. Bu zehirlenme, dökülen kurşunlu boyaların ve eski evlerin soyu­lan duvar badanalarının yenmesi, ya da kullanılmış otomobil akümülatörlerinin, ısıtma amacıyla yakılmalarında çıkan du­manların solunmasıyla, ortaya çıkar. Bu çocuklar, kronik olarak hastalıklı görü­nümlü, karaciğer bozukluğu ve akut en-sefalopati belirtileri gösteren vakalardır. Tedavi sonucu, beyin dokusu her zaman normale dönememekte ve zehirlenmenin beyin belirtileri ömür boyu devam et­mektedir. Bu gibi vakalar dışında, kur­şun zehirlenmesine en çok kurşun en­düstrisinde çalışan işçilerde, özellikle kur­şun dumanı ve tozundan ortaya çıkmak­tadır. Günde 2 mg. kadar kurşun, emi-lime uğramadan, vücuttan atılır, fakat bu miktarın üstünde, vücutça emilen kurşun, özellikle kemik yapısına girer. Burada, kırmızı kan hücrelerinin yapımı etkilenir ve bu hücreler dolaşımda ça­buk yıkılır. Kurşun, ayrıca, hemoglobin yapımını ve sinir dokusunu bozar. Ben­zinde normal olarak tetra etil kurşun bulunduğundan, otomobil egzoz duman­larının solunması sonucu da, hafif bir kurşun zehirlenmesi belirebilir.
Belirtileri: Ağır kansızlık ve bazı vakalarda, sinir dokusu yıkımı sonucu, felç, düşük bilek (el ve ayakta), optik nevrit ve körlük, delirium ve belirli bir tipte delüzyonlardır (bkz. Korsakoff Sen-dromu). Barsaklarda, şiddetli bir kolik krizi ve göbek çevresinde sancı belirir. Tedavi: Akut kolik için, karına ye­rel ısı uygulanır ve hastaya belladonna ve magnezyum trisilikatlı ilaçlar verilir, lavman yapılır. Kurşunun dokulardan ayrılması için, damar içine E.D.T.A. (kalsiyum disodyum edetat) zerk edilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git