DOĞUM LEKESİ

En sık rastlanan do­ğum lekesi, hemanjiyom diye adlandırı­lan selim bir tümördür ve doğumdan sonraki ilk yıl içinde çok çabuk büyür. Bu tümör, birçok ufak kan daman ve içi kan dolu boşluktan ibaret olup, kır­mızı yada, yeni doğanda, alyuvarların yıkımı ve bunu izleyen sarılık görülür.
Nedeni: Bebeğin annesi, Rh-negatif-ken, babasının Rh-pozitif olması sonu­cu bebeğin kendi kanında Rhesus fak­törünün (bkz. Kan Grupları) bulunması­dır. Bebeğin hücreleri, plasentayı geçip, ana kan dolaşımına girer ve annede bun­lara karşı antikorlar oluşur. Rh-negatif bir kadında, bu antikorları oluşturan di­ğer bir neden de, o kadına Rh-pozitif kan vermektir. Bu olay, nasıl oluşursa oluşsun, annenin antikorları plasentayı geçip bebeğin Rh-pozitif alyuvarlarını yı­kar. Bu olay ilk gebelikte annenin an­tikorlar oluşturmasını sağlar, ancak ilk gebelik çok büyük oranda çocuk için teh­likeli değildir. İkinci, ya da sonraki ge­beliklerde, durum daha da ağırlaşır.
Tedavi: Bazı vakalarda, bebeğin ka­nı değiştirilir: Göbek toplardamarından, azar azar kan alınıp, yerine, yeni kan verilir. Durumun çok ağır olduğu ve be­beğin henüz rahimdeyken çok fazla za­rar görebileceği hallerde, ya anneye er­ken doğum yaptırılıp, bebeğin hemen kanı değiştirilir, ya da rahim içindeyken, bebeğe kan nakli yapılır. Bunu sağlaya­bilmek için, X-ışınları altında, bebeğin periton boşluğuna bir iğne sokulup bu yolla Rh-negatif alyuvarlar verilir.
Önlenmesi: Fötal hücrelerin çoğu­nun ana kan dolaşımına katılması, do­ğum anında olduğundan, ilk Rh-pozitif bebeğin doğumundan sonraki 48 saat içinde, Rh-negatif anneye gamma-glo-bülin enjekte edilir. Bu yönteme, özel­likle, anne-çocuk kanlarının, ABO sınıf­landırılmasında uyar olması halinde baş­vurulur, çünkü, bu tip uyuşmazlığın var­lığında, annede Rh reaksiyonuna daha seyrek rastlanır. Gamma-globülin, Rh faktörüne karşı bağışıklık kazanmış, Rh -negatif annelerden elde edilir.

PAYLAŞ
DOĞUM LEKESİ Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. nurcan dedi ki:

    bana anlatın neden böyle yaw ders de lazım bulamıyorum offf doğum lekesi ne saçma

Sayfa başına git