LUPUS

LUPUS. Lupus vulgaris: Derinin bir tü­berküloz enfeksiyonudur.
Belirtileri: Deride, lupoma adını alan ufak bir kabartı belirir. Bu oluşum, yüzeyden biraz daha çıkıntılıdır ve gö­rünümü, elma peltesini andırır. Genel­likle yüzde belirmesine rağmen, vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Sık­lıkla, genç kadınlarda rastlanır. İyileşme oluştukça, kabuk dokusu, yüzde şekil bozukluklarına yol açar. Tedavi: İzoniazid, para-amino salisi-lik asit ve streptomisin kullanılır. Has­talığın iyileştiğinden ve aktivitesinin ta­mamen kaybolmasından emin olununca, yüzdeki şekil bozukluğunu plastik cerra­hî girişimle düzeltme yoluna gidilir.
Eritemli lupus: Genel ve, deri belirtileri olan bir hastalıktır. En fazla orta yaşlı kadınlarda görülür ve yüzeyden acne ro-sacea’yı (akne rozase’yi) andırır. Belirtileri: Genellikle, şiddetli gü­neş ışınlarına maruz kaldıktan sonra, derinin açıkta kalan bölgelerinde, kırmı­zı, kabuklanan lekeler belirir. En sık görüldüğü yerler, burun kemeri, yanak­lar, kulaklar ve ellerin üstüdür. Kırmızı lekeler birbirleriyle birleşebilir, üst üste gelebilir ve merkezleri iyileştikçe, çevre­den yayılabilirler. Hastalık kronik ve şe­kil bozucudur.
Tedavi: Başarılı tedavi yolu henüz bilinmemektedir. Sıtma ilaçlan kullanıl­dığı gibi, yerel olarak triamsinolon uy­gulanır. Yüzeye, betametason valerat (Betnovate) ya da fluosinolon asetonid (Synalar) sürülmesi bazen yararlı olmuş­tur. Deri, kuvvetli güneş ışınları ve rüz­gârdan korunmalıdır. Eritemli sistemik lupus: Hastalığın, de­ride görülen şekliyle birlikte ya da tek başına belirebilir.
Nedeni: Hastanın, bağışıklık reaksi­yonu anormal olup, kendi hücre çekir- deklerine karşı antikorlar oluşturur. He-molitik anemi, böbrek, akciğer, kalp ve kapaklarının bozukluğuna, dalak ve lenf bezleri hastalıklarına rastlanır. Hastalık, tüm vücuda yayılır.
Belirtileri: Yaygın ve belirsizdir. Herhangi bir organ etkilenebilir ve has­talığın deri belirtilerinin olmadığı hal­lerde, doğru teşhisin konması zorlaşır.
Tedavi: Sıtma ilaçları, kortikosteroid-ler ve bağışıklık reaksiyonlarını bastırıcı ilaçlardan yararlanılır. Hastalık ciddi olup, tedavisi güçtür ve sonuçları başa­rısız olabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git