MEMELER

MEMELER. Meme bezleri, yavrusunu emziren ve “memeli hayvanlar” diye ad­landırılan bir grup üstün yapılı yaratık­larda bulunan organlardır. Erişkin bir kadında, genellikle iki meme vardır. Yapısı: Her meme, 12-20 tane, süt sal­gılayan hücrelerle döşenmiş dallanan tüplerden oluşan sistemleri bulunan, bö­lümlere ayrılmıştır. Her bir bölümün tüpleri birleşik, tek bir kanala salgılarını akıtır ve bu kanal meme ucuna açılır. Bundan ötürü, meme ucunda 12-20 ufak delik vardır. Bu tüplerin arasını, kas lif­leri, bağdokusu ve yağ doldurur.
Meme ucu: Genellikle, meme merkezine yakın, memenin dörtte bir bölümünün alt dış tarafındadır ve areola adını alan ko­yu renk bir deri bölgesiyle çevrilidir. Açık renk derili gebe kadınlarda, areola-nm rengi, pembeden kahverengiye dö­nüşür.
Görevi: Memenin büyüklüğü, görevinin ölçüsü değildir. Aslında, ufak memele­rin daha fazla süt salgıladığı bilinir. Me­melerin büyüklüğü ve çalışması beyin tabanında bulunan hipofiz bezi hormon­larının kontrolundadır. Doğumun üçün­cü günü, süt salgısı başlar. Bundan ön­ceki günlerde, memelerin salgıladığı az miktardaki açık renk sıvıya colostrum (kolostrum) adı verilir. İnsan sütünün salgılanmasının asıl mekanizması bilin­memekle beraber, yumurtalıkların, hipo­fiz bezi, böbreküstü ve tiroid bezlerinin normal çalışması gerekmektedir ve bebe­ğin süt emmesi, süt salgılanmasında en kuvvetli uyarıcı olduğundan, bebek süt emdikçe, salgı devam eder. Batı’da, em­zirme süresi birkaç ay olduğu halde, As­ya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde bu sürenin üç yılı bulduğu bilinmektedir. Emziren bir kadında, seyrek de olsa, yeni bir gebelik oluşabilir. İnsan memesi, günde ortalama bir litreye yakın süt sal­gılar, bkz. Emzirme.
Anormallikler: Koltuk altından, karın alt bölgesine kadar uzanan bir çapraz çizgi (süt çizgisi) üzerinde, ikincil memeler oluşabilir. Bunların görünümü bozması halinde, çıkartılmaları uygundur. Belirli bazı durumlarda, erkeklerde memelerin şişmesi olağandır. Buluğ çağında, kan­daki hormonlara karşı memelerde aşırı duyarlık belirebilir ve genellikle çok az ve tek taraflı olan meme şişmesi zaman­la azalır. Östrojen hormonuyla uğraşan ya da prostat büyümesi gibi durumların tedavisi için östrojen verilen erkeklerde de memelerin şiştiği görülür. Erkeklerde (yaşlı ya da genç) erbezi yetmezliği so­nucu memelerin şişmesine çok seyrek rastlanır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git