MİYOM

MİYOM. Rahimde, genellikle rahim cis­minde ve vakaların yaklaşık olarak % 8’inde de rahim boynunda görülen, kap­sülle kaplı, kas ve bağdokusundan oluş­muş, selim bir tümördür. En fazla, do­ğurmamış kadınlarda görülür ve habis-leşmesine çok seyrek rastlanır. Rahim cismi miyomlarmın çoğu; çoğuldur, ra­him boynundakiler ise genellikle tektir.Nedeni: Bilinmez; cinsel hormonlar-daki dengesizlikten ötürü oluştukları tah­min edilir.
Belirtileri: Tümörün mekanik et­kilerine bağlıdır: Rahimde dolaşan ka­nın yavaşlayıp artması ve çevredeki do­kularda tümör basıncı görülür. Rahim, kan dolaşımının değişmesi sonucu, âdet­lerde aşırı kanama (menoraji) veya âdet aralan kanama (metronaji) olur. Basınç­tan; özellikle, karm atardamarlarına olan basınçtan ötürü, sancı, idrar tutulmala­rı, varisler, ayak bileklerinde şişmeler, basur memeleri oluşur. Akıntı da görü­lebilir. Bu vakalarda, kısırlık ya da ço­cuk düşürmelerine sık rastlanır. Tedavi: Miyomun, ameliyatla çıka­rılması; veya hasta, çocuk yapacak çağı geçirmişse ve birden fazla miyom varsa, rahimin tümünün çıkarılması (histerek-tomi), şeklindedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git