Hirsütizm Nedenleri Nelerdir

Hirsütizmde genetik ve ırksal etkenler önemli rol oynar. Sarı ve Siyah ırklarda ender görülen hirsütizme Akdeniz halk­larında çok sık rastlanır. Kuzey Avru­pa’da görülme sıklığı ise Akdeniz hav­zasına göre daha düşüktür.

Hirsütizmin saptanması da bir ölçü­de kültüre bağlıdır. Bu durum bazı top­lumlarda kabul edilebilir; bazılarında ise kesinlikle kabul edilemez, çünkü bu toplumlarda kadınlar en hafif hirsütizmi bile dişiliğin kaybıyla özdeşleştirirler. Hirsütizm seyrek olarak ağır hastalık­lardan kaynaklanır; çoğunlukla değişik tipte işlevsel bozuklukların belirtisi ola­rak ortaya çıkar. Ayrıca aynı tip bozuk­luğun değişik bireylerdeki sonuçları kılların dağılımı ve eşlik eden klinik berktiler açısından çok farklı olabilir.

Androjenlerin salgılanmasında, meta­bolizmasında ve etki mekanizmasında­ki değişikliklere bağlı olarak hastaların klinik kontrolü sırasında hormonal öl­çütler de kendiliğinden değişebilir. Hir­sütizmi nedenlerine göre sınıflandırmak basit görülebilir. Oysa bir hastadaki hir­sütizmi eldeki biyokimyasal ölçütlere dayanarak belirlemek çoğu zaman ola­naksızdır. Nedenleri araştırıldığında hirsütizmin androjen üretimindeki deği­şikliğe bağlı birçok biçimi vardır.

kadin441Hirsütizmin bazı biçimlerinde er­kekleşme (virilizasyon) belirtileri tipiktir; yani kadında ikincil erkek özellikle­ri olan ses kalınlaşması ve kas gelişme­si kıllanmayla birlikte görülür. Yumur­talıklarda çok sayıda kist (polikistik yu­murtalık) ya da Cushing sendromu gibi olgularda ortaya çıkan bazı hirsütizm biçimlerinde ise dişiye özgü ikincil cin­sel özellikler korunur.

Erkekleşme be­lirtilerinin eşlik ettiği ve etmediği biçİmler arasındaki bu ayrım mutlak de­ğildir. Örneğin, doğumsal böbreküstü bezi hücre çoğalmasının klasik biçimin­de belirgin erkekleşme belirtileri görü­lürken, aynı enzim bozukluğunun geç ortaya çıkan tipinde yalnızca aşırı kıl­lanma ve ergenlik dönemine özgü and­rojen artışının hafif belirtileri söz konu­sudur.

Hirsütizm gebelikte etenenin (pla­senta) ve sarı cismin (corpus luteum) ürettiği hormonlara bağlı olarak da or­taya çıkabilir. Ayrıca menopozdan son­ra östrojen üretiminin çok azalması ve androjen üretiminin sürmesinden kay­naklanabilir.

Hirsütizmin iç salgı bo­zukluklarından kaynaklanan bu biçim­lerinin yanı sıra nedeni bilinmeyen bi­çimleri de vardır. Bunlarda yumurtalık ve böbreküstü bezi bozuklukları ya da hormonal değişiklikler belirlenemez. Hirsütizme yakalanan kadınların yüzde 50’den fazlası bu grupta yer alır. Bu hastalarda şişmanlığa, yumurtlamasız âdet çevrimine ve sivilceye belli bir yatkınlık vardır, ama erkekleşme belir­tileri yoktur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git