MENOPOZ

MENOPOZ (Yaş dönümü). Kadın yaşa­mında, genellikle 45 yaşlarında başla­yan ve çeşitli organik ve psikolojik be­lirtiler gösteren bir dönemdir: Bazen ani olarak, fakat genellikle, aralarının uza­ması şeklinde âdetler kesilir. Bu duru­ma, hiçbir belirti eşlik etmeyebilir, ya da “sıcak basmaları”, aşın kanamalar, depresyon ve genel durum bozukluğu belirebilir. Pek tabii ki, bu belirtileri bek­lemek, kadını, onları hissetmeye yö­nelten bir etkendir. Bu tür belirtilerin yok edilmesi çok kolaydır. Âdet kesil­mesinden sonra görülecek kanama, aci­len doktora başvurulmasını gerektirir. Menopoz belirtilerinin çoğu, cinsiyet hor­monlarının uygulanmasıyla giderilir; ba­zen de sakinleştiricilerin verilmesi gere­kir. Kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivite azalmaz, hatta bazen artabilir. Menopozdaki ka­dın, anne olamaz, fakat kadınlığını kay­betmiş değildir. Normalde, menopozda depresyon belirmemelidir. Bundan ötü­rü, menopozdaki depresyon vakaları dok­tor kontrolünü gerektirir.

Ayrıca bkz. Menopozdayım, Vucudumu Ateşler Basıyor

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git