MUTFAĞIN SIRLARI

Mutfak, insanların yüzyıllarca önce gerçekleştirmiş olduğu ilk buluşlardan biridir, ilkel insanların kullandığı ocak dört kalın taştan oluşurdu. Bunların or­tasında bırakılan boşlukta ateş yakı­lırdı. Av süresince yakalanan hayvan­lar kalın bir odun şişe geçirilerek bu ateşin üzerinde kızartılırdı. Bugün şiş ile çeşitli etler ve balıklar kızarttığımız ocağın bu ilk örnekleri, içinde yaşanı­lan büyük mağaranın, cereyandan uzak, en iyi yerinde kurulurdu. O günlerden bugüne binlerce yıl geçti. Bugün mutfak özellikle yemek hazırlamak ve pişirmek amacıyle kul­lanılır. Çeşitli makineler ve aletler ev kadınının işini mümkün olduğu kadar azaltmaktadır. Artık mutfak, içinde uzun süre kalınan can sıkıcı ve yoru­cu bir yer olmaktan çıkmıştır. Mutfak tutsaklığı yok olmuştur. Mutfak işleri yakın bir süre öncesine kadar düşünü­lemeyecek biçimde kolaylaştırılmıştır. Her şeyi gerekli şekilde kesen, kıyma haline sokan, ezerek toz haline geti­ren, çalkalayan birkaç yiyecek madde­sini tam olarak birbirine karıştıran aletler vardır. Artık yiyecekler ya ça­buk pişirilmek ya da derhal yenebile­cek şekilde hazırlanmaktadır; üstelik çeşitli temizlik araçları çok yağlı kirle­ri bile rahat ve çabuk temizlemekte­dir.
mtfkEvin mutfak adı verilen bölümü dai­ma temiz, düzenli ve havalanmış du­rumda olmalıdır. Mutfak genellikle ne çek büyük, ne de küçük olmalıdır. Mut­fağı rahatlık sağlayacak şekilde kur­mak zor değildir. Yeni yapılmakta olan raflar, oluklar ve dolaplar bu işi çok kolaylaştırmıştır. Gerekli olduğu za­manlarda da (genellikle iki yılda bir) mutfak ıslak bezle silinebilecek bir bo­ya ile boyanmalıdır.
Camlar, yer çinileri, duvar fayans­ları, su oluğu, raflar, elektrikle işleyen mutfak makine^ve aletleri, lambalar, sık sık gerekli temizleyicilerle temiz­lenmelidir. İki yemek arasında mut­faktaki çalışma yerinde ya da sofrada kirli tabak, bardak ya da benzeri bu lunmamalıdır. Bu en gerekli bir temiz­lik kuralıdır. Raflar ve buzdolabı dai­ma düzenli olmalıdır. Aynı düzen do­laplar için de gereklidir. Özellikle (ge­nellikle temizlik bezlerinin bulundurul­duğu) su oluğunun altındaki dolapla süpürge dolabının da daima temiz ve düzenli olması gereklidir. Her şeyi dai­ma düzenli ve temiz tutmak bir çeşit tutumluluktur, çünkü ancak böyle bir davranışla mutfak gereçleri uzun sü­re iyi durumda kalırlar.
Mutfakta iş yaparken kendinizi ola­naklar oranında az yormağa çalış­malısınız. Oturarak yapılabilecek işi hiçbir zaman ayakta yapmayın. Alış­veriş yaparken size mutfakta fazla iş yüklemeyecek yiyecek maddeleri alın (gerekli şekilde kesilmiş et, temizlen­miş balık gibi). Ucuz, fakat kaliteli mal­ları tercih edin. Böylece evinize yarar ve tasarruf sağlarsınız. Konserve alır­ken de markasına dikkat edin.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git