ÖKSÜRÜK

ÖKSÜRÜK. Akciğerlerin solunum yol­larının iç yüzü, normal olarak, toz tane­ciklerini yakalamaya yarayan ve mukus salgılayan hücrelerle kaplıdır. Solunum yollarının iç yüzünü yapan zarlar ilti­haplandığında, mukus salgısı artmakta ve bu zarın kolay tahriş edilebildiği gö­rülmektedir. Öksürükle, mukusun fazlası dışarı atılabilmektedir. Karmaşık bir ref­leks vagus siniri aracılığıyla, öksürüğü doğurur. Öksürecek olan kişi, önce de­rin bir soluk alır, sonra glotis’ini (bkz.) kapatır ve göğüs boşluğu basıncını artı-rırcasına kaslarını kasar. Bu olaylardan sonra, glotis aniden açılınca, solunum yollarındaki hava patlarcasına dışarı atı­lır. Bu havayla birlikte aşırı miktarda­ki salgılar ve bazen de larenks (bkz.), trakea (bkz.) ya da bronşları (bkz.) tah­riş etmiş olan yabancı maddeler dışarı çıkar. Balgam söktüren ilaçlara ekspek-toran adı verilir. Bu tür çeşitli ilaçların varlığına rağmen, en iyi ekspektoran’m ılık bir içki olduğu söylenir. Bazı ilaç­larsa, öksürüğü durdurmak için kulla­nılır. Bu yönde etkili olan en iyi karışım­lardan biri, sıcak su içine konan bal ve limon suyudur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git