ORUÇ TUTMAK

ORUÇ TUTMAK. Kişinin açlığa daya-nabilme süresi, duruma göre değişir. Ör­neğin, susuz kalan insanların çoğu bir hafta ile on gün arasında ölür, ama su verilip de çevre ılık tutulduğu takdirde, yaklaşıp 2,5 ay kadar açlığa dayanılabi-lir. Oruç tutmak, birçok kişi tarafın­dan, bir sağlık önlemi olarak salık veril­mektedir. Gerçekten, çok fazla yemek yiyenlerin, bir süre midelerini dinlendir­meleri, kendilerini kontrol edebilmeleri, yararlıdır. Buna karşılık, yaşlıların ya­şayış şekillerini ani değiştirmeleri de sa­lık verilmemelidir. Çok yemek yiyen ve hareketsiz yaşayanlar, birden, aşırı eg­zersize veya oruç tutmaya başlarlarsa, sonuç genellikle ya kalp damarları tı­kanması veya mide ülseri olmaktadır.
Belirli bir süre için, dinî inançlar çer­çevesinde oruç tutmak (İslâmiyette oldu­ğu gibi) sıhhatli kişilerde genellikle zarar­sızdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git