PANKREATİT

PANKREATİT. Pankreas iltihabı.
Nedeni: Genellikle, safra yolları has­talıklarına eşlik eder. Enfeksiyon, duodenum’a safra kanalıyla birlikte açıldığı yerden, pankreas kanalına yayılır. Sey­rek olarak da, duodenum papillasını bir safra taşı tıkar ve geri tepme sonucu, safra, pankreas kanalına geçer.
Belirtileri: 1. Akut kanamalı pan-kreatit: Tripsin enziminin türediği tripsi-nojenin pankreas kanalına giren safra tarafından aktif hale getirildiği tahmin edilmektedir. Bu enzim, pankreas ve da­marlarını sindirip, hastanın, karın üst bölümünde duyduğu akut bir sancıyla kusarak bayılmasına ve dolaşımın iflâsı­na yol açar.
2. Subakut pankreatit: Akut pankreatite benzer, fakat başlangıcı o kadar şiddetli değildir. Karnın üst bölümünde ağrı ve duyarlıkla birlikte, ateş vardır. Durum, kendiliğinden iyileşebileceği gibi, tekrar­layabilir de.
3. Kronik pankreatit: Karın üst bölü­münde, sırtta ağrı vardır ve sanlık da görülebilir. Bazen, bol miktarda, çok kötü kokulu dışkılı ishal de belirir. Bu hastalık, aşırı alkol almmas’na bağlı ola­bilir.
Tedavi: Akut ve subakut pankreatit-te, mümkünse ameliyattan kaçınılır, fa­kat bazen teşhis çok şüpheli olduğun­dan, laparotomi gerekebilir. Damardan sıvı verilir, mide aspire edilir, peritoniti önlemek için, antibiyotik verilir. Kronik pankreatitte, pankreasta habis bir tümö­rün olup olmadığını anlamak için, ame­liyat gereklidir. Pankreatite eşlik eden iafra taşları ya da safra kesesi hastalığı varlığında, safra yollan bozukluğunu dü­zeltmek için de ameliyat gerekebilir.
4. Kabakulakta, pankreas da etkilene­bilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git