RAHİM

RAHİM (Uterus). Armut biçimli, içi boş bir organdır. 7 cm. uzunluğunda, 5 cm. genişliğinde, yaklaşık olarak da 2.5 cm. kalmlığındadır. Rahim cismi, serviks (cer-vix) ya da boynu ve fundus’u (tepesi) ayırt edilebilir. Cismin üst tarafında, her iki köşede, iki fallop borusu (tuba) ra­himden yumurtalıklara doğru uzanır. Fallop borularının rahime açıldıkları ye­rin üstünde kalan rahim bölgesi, fundustur.

Alt uçta, serviks, vagina’mn ön du­varının üst bölümüne uzanır. Serviks’in açıklığı os uteri (rahim ağzı) adını alır. Rahim cisminin dış yüzünü periton kap­lar ve her iki yanda, rahim’in geniş bağ­ları, pelvis duvarına uzanır. Genellikle, rahim, fundusu öne doğru ve cismi de serviks’ten öne doğru eğilmiş vaziyette durur. Rahim’in yeri değişebilir ve ar­kaya dönük (retroversiyon) ya da aşırı öne eğik (antefleksiyon) durumu; doğur­mamış kadınlarda önemli değildir.

Rahim’in önemsenen yer değişiklikleri, ra­him desteklerini ve pelvis tabanının za­yıflamasıyla ilgili olanlarıdır. Bu tür de­ğişikliklere, doğum sonrası rastlanabilir. Rahim, vagina içine inebilir (vagina kub­besinin prolapsus’u) ya da rahimle bir­likte, vagina ön duvarı da aşağı kaya­bilir (sistosel). Bu durumlar, bir destek­leyici halka ya da ameliyat yardımıyla düzeltilir. Rahim’in hastalıkları arasında miyomlar (bkz.) ve kanser sayılabilir.

Ra­him kanserine, cisim ya da serviks’te rastlanabilir. Serviks kanseri, cisimdekin-den 3-4 kere fazla görülür. Hafif kanlı bir akıntı, rahim kanserinin erken belir­tilerinden olduğundan, âdet kanaması çok fazla olan, ya da düzensiz kanama­lardan şikâyet eden veya menopoz döne­minde kanamaları olan bir kadın, hemen doktora başvurmalıdır. Erken teşhis edi­len vakalar, ışın, radyum ya da ameliyat yardımıyla, iyileşebilir. Bu belirtiler mu­hakkak kanser işareti değildir. Serviks, doğumda parçalanabilir ve rahim cismi, düşük yaptırmak istendiğinde, yırtılabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git