Ruh Sağlığı Uzmanları Kimlerdir?

Fiziksel hastalıklarımızda nasıl farklı uzman hekimlere başvuru­yorsak, psikolojik rahatsızlıklarımızda da bu konunun uzmanlarına danışmalıyız. Peki bu uzmanlar kimlerdir?

Psikiyatr
Psikiyatr, psikiyatri uzmanlığını tamamlamış tıp doktorudur. Dep­resyon ve diğer ruh hastalıkları ile ilgili ilaçlar için reçete yazma yet­kileri vardır.
Psikolog, dört yıllık psi­koloji lisans eğitimi almış­tır. Bir kısmı psikolojide yüksek lisans veya doktora derecesi almıştır. Psikolog­lar depresyonu teşhis et­mek için psikolojik testlere başvururlar ve hastalığı te­davi etmek için değişik psikoterapi modelleri kul­lanırlar. Halk arasında “konuşmaterapisi” veya “konuşma teda­visi” olarak da bilinen psikoterapi korku ve endişelerin tartışıl­masını, duyguların irdelenmesini ve davranışların değiştirilmesi­ni kapsar. Psikiyatrdan farklı olarak psikologların ilaç tedavisi için reçete yazma yetkisi yoktur.

İlaç Tedavisi Bağımlılık Yapar mı?
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili olarak duyulan en büyük endişe bu tür ilaçların bağımlılık yapıp yapmaması me­selesidir. Depresyon için kullanılan antidepresanlar en az altı ay süreyle kullanılması gerektiğinden hastalarda bağımlılık yapabilir kaygısı oluşur, hatta bu kaygıdan dolayı tedaviyi yarıda bırakanlar çoktur. Ancak antidepresan ilaçlar bağımlılık yaratmazlar. Antidep­resan grubu ilaçlar, beyin hücreleri arasındaki haberleşmeyi sağla­yan serotonin, noradreanalin, dopamin ve benzeri bazı kimyasal maddelerin miktarını değiştiren ilaçlardır. Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanıldıktan sonra birden bırakılırsa huzursuzluk, bu­lantı, kusma, sinirlilik gibi geçici belirtilere sebep olabilirler. Bu ne­denle mutlaka doktor kontrolünde ve dozun yavaş yavaş azaltıla­rak bırakılmaları gerekmektedir.Bağımlılık yapan ilaçlar ise kaygı bunaltı belirtisinin çok yoğun olduğu depresyon hastalarında özellikle hastalığın ilk döneminde destekleyici olarak kullanılan diğer bir grup anksiyolitik denilen sa­kinleştirici ve yatıştırıcı ilaçlardır. Bunlar da doktor kontrolünde kul­lanılıp bırakıldığında bağımlılık riski taşımazlar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git