Saç biçiminin seçimi

Moda olan bir saç biçimini uygulama­dan önce, bu saç biçiminin estetik kural larına uyup uymayacağı, yüz çizgilerin­deki hataları örtüp örtmeyeceği ve yüz­deki orantısızlıkları dengeleyip dengele-yemeyeceği göz önünde bulundurulma­lıdır. Saçların rengi ve cinsi, yaş, genel görünüş, saç biçimi seçilirken göz önün de bulundurulması gereken öğelerdir. Yüzünüz üçgen biçiminde mi? Çeneleri-nizin darlığının göze batmasını önle­mek için, bu kısımda bulunan saçlarını­zı hafifçe kabartın.
Eğer yanaklarınız etliyse, başı çevrele­yen hale biçiminde bir saç biçimi uygu­layın; ya da yüzün yuvarlaklığını azalt­mak için, saçlarınızı başınızın tepesinde bir topuz biçiminde topladıktan sonra, kenarlardaki saçlardan birkaç tutam ayı rarak sarkıtın.
Eğer yüzünüz uzunsa, yüzün yan kısım­larındaki saçları iyice kabartın veya alına bir perçem düşürün. Saç biçimi seçilirken yüzün yandan görünüşü ve yüzdeki özel çizgiler de göz önünde bulundurulmalıdır; kemerli veya basık bir burun, çok geriye kaçık veya aksine çok çıkık bir çene, avurtları, çökük yanaklar, dişlek bir ağız, orantı­sız bir alın, yelken kulaklar ve benzeri kusurlar, bilinçle seçilen bir saç biçimiy le gözlerden kolayca saklanabilir. Gözlük takan kadınların kısa veya top­lanmış saçları tercih etmeleri, alınlarına kısa bir perçem, kulaklar üzerine de bir­kaç tutam saç düşürmeleri doğru olur. Gözlük zaten insana ciddi bir hava ver­diği için, bu havayı daha da çok arttıra­cak saç biçimlerinden kaçınmak gere­kir.
Klasik tipli bir kadın, bir genç kız gibi, saçlarını açık bırakarak omuzlarına dök-memelidir. Sporcu bir kadın, saçlarını sağlıklı tutmak ve saç bakımını kolayca yapmak için, kısa saç biçimlerini tercih edecektir.
Kısa boylu bir kadın, vücut yapısı çok düzgün olsa bile, saçlarını başının tepe­sinde toplayarak, genel görünüşünü uzun gösterme çareleri aramalıdır. Kadınlar belli bir yaşa ulaştıktan sonra da, kendilerine uygun, iyi kesilmiş bir saç biçimi seçerek çekici ve şık kalabilir ler. Karışık ve aşırı derecede çarpıcı saç biçimleri günlük yaşamla, mesleksel et­kinlikle bağdaşamaz

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git