Sapkın İlaçların Yan Etkileri

Günümüzde bilimsel gelişmeler sonucu çeşitli hastalık­lara karşı etkin bir çok ilacın keşfedildiği yadsınamaz.
Ancak, modern insan, kullanımı kesinlikle ihtiyaca bağ­lı olarak lüzumlu miktarlarla sınırlandırılması gereken ilaçlan herhangi bir tüketim malı gibi tüketmeye başlamış­tır.
Diyebiliriz ki son on yıldır formasotik endüstrisi ve on­ların aracıları en ufak bir rahatsızlıkta bile ilaç alımına yö-nelinmesi yolunda tüketicilere baskı yapmaya başlamış ve ilaç almak bir tüketici refleksi olmuştur.
Doktorlar da bu aşırı ilaç alımına katkıda bulunmuşlar­dır. Bu durum yazdıklan reçetelerde görülmüştür.
Reçetelerdeki ilaç bolluğuna bir de kişilerin kendi ken­dilerine uygun buldukları ilaçlan almaları eklenirse olayın boyutları ve Sosyal Sigortalardaki bütçe açığının nedeni de anlaşılır.
En kötüsü, fazla ilaç alımının sağlık üzerindeki para­doksal etkisidir. İlaçlar zannedildiği gibi her zaman zarar­sız ürünler değillerdir.
Aşın miktarda veya çok uzun süreli kullanımları ters etkilere yol açar.
Bu ilaçların bazılarının yan etkileri kilo alımıdır ve bu önemli boyutlardadır. Oysa bu tür ilaçların maalesef en bü­yük tüketicileri kadınlardır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git