Sara İlaçları ve Gebelik

Gebelikte sara tedavisi çoğunlukla çırpınma nöbeti geçirenlerde uygulanmalı­dır. Hatta olguların büyük bir bölümünde, gebeliğin son üç aylık döneminde or­taya çıkan gebeliğe özgü metabolizma değişiklikleri sonucu, bu ilaçların vücut­taki metabolizma hızı arttığından ilaç dozu artırılmalıdır.

Barbitüratlar bebekte sinir sistemini baskılar; doğum sırasında yoksunluğa bağlı çırpınma nöbetleri ve K vitamini verilerek düzeltilebilen kanama sendromu or­taya çıkar.

Daha karmaşık olan sorun ise, saralı annelerin bebeklerinde iki kat daha fazla görülen gelişim kusurlarıdır. Ne var ki, bunun kullanılan sara ilaçlarına mı, yoksa genetik bir yatkınlığa mı bağlı olduğu tam olarak açıklanamamıştır.

Sara­lı babaların çocuklarında da gelişim kusurlarının daha yüksek oranda görülmesi genetik etkenlerin sorumlu tutulmasına yol açar.

Ayrıca bu durumda hangi ilaçların yeğlenmesi gerektiği de tam olarak belirle­nebilmiş değildir. Hidantoin grubu ilaçlar hayvanlar üzerinde yapılan deneyler­de olumsuz sonuçlar verdiğinden kullanılmamalıdır.

Son olarak, sara ilaçlarının ve Özellikle de barbitüratlann anne sütüne Önemli oranda geçtiği ve anne sütü ile beslenen bebekte toksik etkiler yapabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bkz. GEBELİKTE SARA HASTALIĞI

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git