SARKOİDOZ

SARKOİDOZ. Vücudun çeşitli yerlerin­de granülomlann ortaya çıkmasıyla be­lirlenen bir kronik hastalıktır. Nedeni: Bilinmemektedir. Granü­lomlann oluşması, anormal bir bağışık­lık reaksiyonu olabilir. Vakaların bir­çoğunda, granülomlar, veremde görüîen granülomatoz oluşumları (tüberkülomla-rı) andırır. Bazı vakalardaysa, granü­lomlar, frengi ya da cüzzamdakına ben­zer; fakat sarkoidoz, bu sayılan hasta­lıkların hiçbiriyle aynı değildir. Belirtileri: Hastalık genellikle kro­nik olup, kadınlarda görülme sıklığı, er-keklerdekinden biraz fazladır. Hastalar, genellikle 25-30 yaşlarındadır. Belirtiler, vücudun etkilenen bölge ve organlarına göredir: Akciğerlerin hastalanması halin­de, öksürük ve solunum darlığı belirir, gözler hastalanınca, görme bozuklukları ortaya çıkar, vb. Derideki hastalık belir­tileri, çeşitli papül ve nodülleridir ve hastada aynı zamanda, ateş, eklem ağrı­ları ve lenf bezlerinin büyümesi görülür. Tedavi: Kortikosteroidler kullanılır. Bazen, bunların uzun süre uygulanması gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git