Sağlık Sözlüğü – C

Çocuklarda savunma mekanizmalarının yetersiz olması ve bazı ilaçların kolaylıkla kullanılamaması nedeniyle AİDS daha hızlı ilerler ve üzücü sonuçlar doğurur. Bu nedenle, tehlike grubunda olan kadınlara gebe kalmamaları önerilmelidir. NASIL GEÇER? Enfeksiyonun anneden çocuğa üç geçiş biçimi vardır: Dölyatağında, doğum sı­rasında ve doğumdan sonra. Doğum sı­rasında ya da sonrasında anneden çocu­ğa doğrudan geçişlerin...
CIVA VE CIVATA ZEHİRLENMESİ Cıva, Lâtmcedekı adıyla Hydrargyrum (Hg) sı­vı şeklinde bulunan ancak -40° de katılaşan bir metaldir Hekimlikte cıvanın bir değerli bile­şiklerinden Kalomel (HgCI) mushıl ve idrar sokturucu olarak, ıkı değerli bileşiklerinden Sublıme (HgCI2 ) solüsyonu % 0,1 oranında aletlerin dezenfeksıyonunda kullanılır Sarı cı­va oksit, %1 oranında pomatlarda bulunur Eskiden...
TIKANMIŞ COCUKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Birçok çocuk, boy ve yapı bakımından büyük ve yetişkinlerle aşağı yukarı aynıdır Onun için biraz daha hafif basınç uygulaya­rak aynı şekilde tedavi edilebilirler Bununla birlikte kuçuk bir çocuğu tedavi ediyorsanız bazı değişikler yapmak zorundasınız. • Büyükler ıçm anlatılan yöntemi aynen uy­gulayınız, ancak bir sandalyeye oturtup ya da...
ÇENE VE YÜZ KIRIKLARI Çene ve yüzdeki kırık ve yaralar, beyinde, ka­fatasında veya boyundaki kemiklerde komplıkasyonlar yapabilir Bu yaralanmalarla birlikte görülebilen üç ciddî risk vardır: • Solunum yolu engelli ya da kapanmış geçit-lerindeki (burun, ağız ya da gırtlak) iç kana­ma; kazazede bilincini yitirmişse dilin, gırt­lağın gerisine düşmesi; gırtlakta şişmiş, kop­muş ya da...
ÇIĞ ALTINDA KALINIRSA Ne yazık ki çığa karşı mücadele etmek imkân­sızdır. Fakat çığ altında kaldığınız hâlde, bilin­ciniz yerindeyse; • Karın müsaade ettiği kımıldanma imkânını­zı azamî derecede kullanarak, içinde bulun­duğunuz çukuru genişletmeye çalışın; • Yönünüzü saptamayı deneyin: Yukarısı ne­resi? Aşağısı neresi? Tükürmeden önce ağ­zınızda bol tükürük toplayın veya en iyisi, işeyin. Nereye doğru aktığına...
ÇIĞDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Tek başınıza asla yola çıkmayın ve gösteri­len yollardan başkasını izlemeyin; • Hareketinizden önce meteoroloji raporları­nı dinleyin ve yerli halktan, çığ bölgelerini sorun; civar köylüler, bunu en iyi bilenler-dir; • Mümkünse yanınıza bol ip, telsiz ve bölge­nin haritasını da alın; • Çığ tehlikesi olduğunu belirten uluslararası sarı-siyah kareli bayrak dikilmiş yerlerde...
Hormonoterapide kullanılan ilaçların ister istemez bir maliyeti vardır. Aynca hastalar hastaneye bağımlı olmakta ve her 3 ayda bir hastaneye gelmektedirler. Haç tedavisinden daha güçlü ve etkin olan hormon tedavisi yöntemi, her iki testisin küçük bir ameliyatla alınmasıdır. Bu şekilde % 90 androjenin kaynağı kurutulmuş olur. Eğer hasta diğer sağlık nedenleri...
Tek başınıza asla yola çıkmayın ve gösterilen yollardan başkasını izlemeyiniz. ■ Hareketinizden önce meteoroloji raporlannı dinleyin ve yerli halktan çığ bölgelerini sorunuz; civar köylüler bunu en iyi bilenlerdir. ■ Mümkünse yanınıza bol ip, telsiz ve bölgenin haritasını da alınız. ■ Çığ tehlikesi olduğunu belirten uluslararası san-siyah kareli bayrak dikilmiş yerlerde dolaşmayınız.Kayak yapıyorsanız, kayakları,...
Sayfa başına git