SERVİKAL (OMUR ARASI) İNTER-VERTEBRAL DİSK HASTALIĞI

SERVİKAL (OMUR ARASI) İNTER-VERTEBRAL DİSK HASTALIĞI.
Omur cisimlerini birbirinden ayıran, es­nek ve lifsel bağdokusundan oluşan disk­lerde, bazen dejeneratif hastalıklar gö­rülür. Diskin esnek merkezini kaplayan lifsel doku halkası bazen zayıflar ve disk merkezi dışarı fırlayıp, omuriliğe, ya da sinir köklerinin omurlar arasından çık­tıkları bölgelerine basınç yapar. Bu du­rumun en sık görüldüğü omurga bölge­leri, belin alt bölümüyle boyundur.
Belirtileri: Ensede ani sancı, ense sertliği, kollara uzanan ağrı, bacaklarda halsizlik, hatta bazen felç, idrar yapma güçlüğü ya da idrar tutukluğu, veya idsinirlerin basınç altında kalmasıyla ilgili belirtiler ortaya çıkar ve diskin kay­dığı düzeyin altında, omuriliğin basınç al­tında kaldığını gösteren işaretler belirir.
Teşhis: Nörolog, bu durumu, servi­kal spondiloz, omurilik tümörü, mültipl skleroz’dan ayırabilir. Servikal disk kay­masına, servikal spondiloz kadar sık rastlanmaz ve disk kayması, genellikle, spondilozla bir arada görülür.
Tedavi: Masaj, arasıra, ya da de­vamlı uygulanan boyun traksiyonu (çe­kilmesi) yararlı olabilir. Yüksek bir bo­yunluk ya da boyun alçısı, boynun dim­dik durmasını sağlayıp, sinir köklerinin fazla tahriş olmasını önler. Kol ve ba­caklarda başladığı görülen felç, idrar tor­bası rahatsızlıkları gibi, omuriliğin ani­den baskı altında kalmasına ilişkin be­lirtiler ortaya çıkarsa, basıncı artırmaya yönelen bir girişime başvurulabilir. Diski çıkartmaya kalkışmak, tehlikeli olabilir.

PAYLAŞ
SERVİKAL (OMUR ARASI) İNTER-VERTEBRAL DİSK HASTALIĞI Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. hüzün dedi ki:

    mr sonuçlarımda bunlar yazıodu ne olduğunu açıklarmısınız

    ***servikal intervertebral disklerinde dehidratasyona sekonder t2w serilerde sinyal azalması mevcuttur
    ***c5/6 diskinde tekal saka basan posterior diffüz bulging izlenmektedirher isi nöral foramenler açıktır.

Sayfa başına git