SERVİKAL SPONDİLOZ

SERVİKAL SPONDİLOZ. Omurganın spondilozu, omurlardaki eklem iltihabı durumuyla ilgilidir ve genellikle, kemik sisteminin diğer bölgelerindeki osteoar-trit’e eşlik eder. Bu durum, genellikle, tekrarlayan ufak kemik-eklem zedelen­melerini izlediğinden, omurganın en ha­reketli yerlerinde (boyun, bel) oluşur. Servikal spondiloz, bazen, yıllar önce ge­çirilmiş bir kazaya ilişkin olabilir. Tra­fik kazalarında, boyun bölgesinin aniden önden arkaya bükülmesi, bu sonucu en sık getiren olaydır. Hemen daima, biraz disk kaymasıyla birlikte, bir disk has­talığı da sözkonusudur ve röntgen film­lerinde, omur cisimleri arasının daral­dığı görülür. Bu filmlerde, ayrıca, tipik görüntü, omur cisimleri kenarlarındaki ve spinal sinirlerin, omurgayı terk et­tiği yerlerdeki kemik bölümlerinde, di­kensi uzantıların bulunmasıdır. Bu uzan­tılar, sinir köklerine ve omuriliğe basınç yaparlar ve osteofit diye adlandırılırlar. Belirtileri: Disk kayması belirti­lerinin aynıdır. Bunlara, kafa arkasında duyulan baş ağrısı eklenir. Boyun oyna­tıldıkça, ağrı artar, dinlenmeyle azalır. Tedavi: Servikal disk hastalığının (bkz.) aynıdır. Osteoartrit’in genel teda­visinde kullanılan aspirin, fenilbütazon gibi ilaçlar yararlı olabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git