SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR

Günümüzde, yaklaşık 200 kadar virüsün bu hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında, sayıca ilk sırayı rinovirüsler (100’den fazla tipi vardır) alır (Yunanca rin=burun). Rinovirüsler en çok sonbahar ve ilkbahar aylarında görülürler ve yıl boyunca saptanan soğuk algınlığı olgularının yaklaşık üçte birinden sorumludurlar. Bu etkenlerin hastalık açısından önemli bir özellikleri, en iyi 330°C’de, yani insan burun mukozası ısısında üremeleridir.Koronavirüslere bağlı hastalıklar daha çok erişkinlerde, kış ve ilkbaharın ilk aylarında görülür. Üretilmeleri zordur. Özellikle yaşlılarda önemli bir komplikasyon olan SARS tablosuna yol açarlar.
Üst solunum yollarında hastalık oluşturan diğer virüsler ise adenovirüsler, koksakivirüsler, ekovirüsler, ortomiksovirüsler (grip virüsleri), paramiksovirüsler ve enterovirüslerdir. Bu gruptaki etkenlerin neden olduklan hastalık tablosu, rinovirüs enfeksiyonlarına göre daha ağır seyididir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git