Sağlık Sözlüğü-S

Sakarin Nedir? Sakarin yüz yıldan daha fazla bir süredir kalorisiz tatlandırıcı olarak hem yiyecek hem de içeceklerde kullanılıyor olup, sofrada kullanılan şekerden üç yüz kat daha tatlı kalorisi olmayan bir tatlandırıcıdır. Sakarin Nerelerde Kullanılır? Günümüzde sakarin kullanımı oldukça yaygınlaşmış olup birçok yerde kullanılmaktadır. Reçeller, sakızlar, unlu gıdalar, konserveler, şekerlemeler ve tatlı sosları başta...
Pek çok kişi masa başında oturur, alt bölgelerinin dolaşımı hep baskı altında kalp ve beden için sağlıksız bir durum ortaya çıkar. Böyle bir işte çalışan, uzun süre, sık sık uçak yolculuğu yapan, devamlı bilgisayar başında olan, çok uzun süre televizyon seyreden ve sınav öncesinde devamlı oturup ders çalışan biriyseniz, mutlaka...
En sık görülen ve şikayet konusu olan, beden formu bozukluğu selülittir. Selülitin tanımını ve ne şekilde oluştuğunu  biraz açıklayalım: Beden  estetiğimizi, siluetimizi olumsuz etkileyen ve cildimizde belirli yerlerde gözle görülebilen portakal kabuğu görünümündeki şekil bozukluklarına selülit veya lipodistrofi adı verilir. Selülit özellikle  dokularımızdaki lenf dolaşımımızın herhangi bir sebepten dolayı yavaşlaması sonucunda, hücreler arasında lenf...
Genel Bilgiler Bu parmak hareketlerine dayanan, saç ucundan ayak parmaklarına kadar özel noktalara dozu artırılarak uygulanan bir yöntemdir. Bu özel noktalar, iç salgı bezlerinin, sinir merkezlerinin, kan damarlarının ve lem-fatik birleşme bölgelerinin yayılmasını ön­ler. Bu, iyileştirmeyen ama rahatlatan bir çeşit el akupunkturudur. Çok basit olmasına karşın, uygulamasında muhak­kak bir yardımcı gerektirir. İşte "shiatsu"nun...
ŞUUR KAYBI. Bilinç Kaybı. Mantıklı düşünme ve akılcı davranışlar devam ettirme yetersizliğine kafa karışıklığı denir. Kafa karışıklığını herkes yaşayabilir ancak bu durumun gerekenden fazla sürmesi (birkaç saat ya da daha fazlası) beklenmedik bir durumdur. Ajitasyon, nabızda artış, gözbebeklerinin büyümesi, titreme ve bazen halüsinasyonla görülen bilinç kaybı da (delirium) bir tür kafa karışıklığıdır....
ŞOLMOGRA (Chaulmoogra) YAĞI Asya'da yetişen bir bitki olan Taraktogenos kurzii'nin tohumlarının ezilmesiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Geç­mişte, dıştan ve içten, cüzzam tedavisin­de kullanılmaktaydı. Günümüzde, sülfonlar bunun yerini almışlardır. ŞPRU. Yiyeceklerin ve özellikle yağla­rın emiliminin yetersiz olmasıyla belirle­nen bir tropikal hastalıktır. Afrika'da görülmemektedir. Nedeni: Karmaşıktır ve tam anla­mıyla anlaşılmamıştır. Öne sürülen tah­minlere göre,...
ŞOK Genellikle, iki şok tipinden söz edilir: Cerrahî şok ve sinirsel şok. İkin­ci terim, tatsız bir olay sonucu ortaya çıkan üzüntü halini tanımlar ve burada konu edeceğimiz cerrahî şoktan çok fark­lı bir durumdur. Cerrahî şokun özellikleri, alçak kan basıncı, soğuk, nemli, soluk bir deri ve bitkinlik durumudur. Bu tür şok, ağır...
ŞİŞMANLIK Gerçekte, şişmanlığın tek nedeni, fazla yemek yemektir. Şişman­lıkta, bezlerin çalışmasının rol oynadığı, ya da bazal metabolizmalarının fazla ça­lışmasından ötürü, çok yiyip, şişmanlamayanların da bulunduğu bir gerçektir. Günümüzde, şişmanlıktaki başlıca fak­törlerden birinin, psikolojik olduğu ka­bul edilmektedir. Bazı kişilerde, özellik­le şekerli yiyeceklere karşı bir alışkan­lık belirir. Bunu, içki alışkanlığına ben­zetebiliriz. Rejim yapmak,...
ŞAŞILIK İki gözün aynı yöne bakmamasıdlr. Bu durum, göz küresini oyna­tan kasların, normalden az ya da fazla çalışması sonucu belirir ve nedenleri çe­şitlidir. Çocuklukta beliren yakını göre­meme sonucu, özellikle yakma bakarken, içe doğru şaşılık ortaya çıkar. Bir göz­deki kırma bozukluğu, diğerinde olandan fazlaysa devamlı olarak daha sağlam olan göz kullanılacağından, diğer...
ŞARBON (Antraks) Hayvanlardan in­sana geçen, mikroplu bir hastalıktır. Çiftçiler, veterinerler, kasaplarda özellik­le görülebilir. Halk arasında eski adı, şiri-pençe'dir. Hastalık nedeni, Bacillus anthracis adı verilen bir basil olup, en çok Avustralya, Rusya ve Güney Ame­rika'da rastlanır. Belirtileri: Dış ve iç olmak üzere, iki tip şarbon vardır. Dış şekli derideki çatlak ve yaralardan, hayvanın...
ŞANKROİD (Yumuşak şankr) Genel­likle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen bir akut, zührevi enfeksiyondur. Nedeni: Hemophilus ducreyi adlı bir basildir. Kuluçka devri 5 gündür. Belirtileri: Dış üreme organların­da, çok çabuk cerahatlenip, yara şeklini alan bir sivilce belirir. Yara, frengideki sert tabanlı yaranın tersine, yumuşaktır ve bol miktarda, kötü kokulu akıntısı vardır. Kasık lenf bezleri...
SUNİ SOLUNUM. Bir hastanın akci­ğerlerini hava ile doldurmaya gayret et­meden önce, akciğere giden hava yolla­rının açık olması sağlanmalıdır. Bundan ötürü, boğulmak üzere olduğu tahmin edilen kişiye suni solunum uygulanma smdan önce, ağız ve boğazda tıkayıcı olabilecek bir madde bırakmamak, dili iyice öne çekmek ve başı da arkaya doğ­ru bükmek gereklidir. Şimdi,...
Sayfa başına git