ŞARBON

ŞARBON (Antraks)
Hayvanlardan in­sana geçen, mikroplu bir hastalıktır. Çiftçiler, veterinerler, kasaplarda özellik­le görülebilir. Halk arasında eski adı, şiri-pençe’dir. Hastalık nedeni, Bacillus anthracis adı verilen bir basil olup, en çok Avustralya, Rusya ve Güney Ame­rika’da rastlanır.

Belirtileri: Dış ve iç olmak üzere, iki tip şarbon vardır. Dış şekli derideki çatlak ve yaralardan, hayvanın çok es­kimiş postundan dahi geçebilir. Enfekte bölgede bir çıban belirir. Bu bölge, ge­nellikle, yüz, boyun veya kolda olur. Mikroplu bölge, ortasında ufak, cerahat­li bir noktanın belirip patlamasına ka­dar yayılır. Bu patlayan yerde, yaklaşık olarak 1 cm. çapında, siyah bir kabuk oluşur. İç şeklinde ise, hastalık, genel­likle mikroplu yünden, basilin sporları­nın solunulmasıyla, veya mikroplu etin yenmesiyle, akut zatüre veya gastro-en-terit şeklinde belirir.
Teşhis: Hastanın mesleği, önemli bir ipucu verir. Dış tipte, yarada basilin bu­lunması tam teşhisi saptar. İç tipte ise teşhis çok güç, hatta bazen olanaksızdır.
Tedavi:
Şarbon basili, antibiyotikle­re duyarlıdır. En etkin ilacı, benzylpenicillin’diı. Korunma, mikroplu oldukları düşünülen bütün hayvan post ve gövde­lerinin yok edilmesi, enfekte bölgenin dezenfeksiyonu ve o bölgede otlanmanın önlenmesiyle mümkündür. Fabrikalarda havalandırmanın sağlanması, solunum ve sindirim sistemi şarbonlarının yayılma sini önler. Ayrıca, işçiler, koruyucu el­bise giymelidir. Günümüzde, şarbona karşı güvenle aşılanmak mümkündür.

ŞARBON

ŞARBON

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git