Sağlık Sözlüğü-S

SUNİ HIZ AYARLAYICI Pacemaker). Tam kalp bloklarında, atrioyentriküler nodülde (bkz. Kalp) başlayıp, sinoatrial iletici liflere giden uyarılar, normalde ol­duğu gibi, kulakçıklardan karıncıklara geçemez ve bundan ötürü, kulakçıklar­la karıncıklar birbirleriyle ilgili olmaya­rak, ayrı ayrı kasılır. Karıncıklar, daki­kada 30-50 kez gibi yavaş bir tempoda atar ve kalp yetmezliği belirebilir. Be­yine giden kan miktarı...
SUBDURAL HEMATOM. Beyni kap­layan üç zardan biri olan dura mater'in altına kanamanın olmasıdır. Araknoid zarıyla pia mater arasına (bkz. Subarak­noid Kanama), dura dışına (bkz. Ekstradural Kanama) ve dura mater'le arak­noid arasına kanama olabilir. Nedeni: Buradaki kan, daha fazla toplardamar kaynaklıdır. Başa gelen bir darbe (genellikle hafifçe bir vuruş) ya da doğum...
SU KAYBI (Dehidratasyon) Nedeni: Açlık (gemi batmalarından sonra olabileni gibi), aşırı kusma ve bu­lantı ile seyreden hastalıklar (kolera gi­bi), aşırı terleme (fark edilmeyebilir). Belirtileri: Çocukta, dudaklar, dil ve ağız kurur. Çocuk huzursuzdur ve kustuğu halde, susamaktadır. Ön fontanel (bkz.) çöker ve durum kötüleştikçe, deri, dolaşım yetersizliğinden ötürü, morarır ve çocuğun soğuduğu görülür....
Stres Duyusal tepki yaratacak şid­dette uyaran. Stress uyarıcı faktörler sos­yal yaşam, çalışma ortamı, şiddetli heye­canlar olabilir. Bu tür uyanlar ve gergin­likler zamanla organik bozukluklara, hat­ta hastalıklara neden olur. (Ülser, kalp hastalıkları gibi). Stres vücudun içsel ve dışsal uyarılara tepki verdiği ve hemen hemen herkesin yaşadığı büyük bir sorundur. Çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü...
SPOR'lar. Bakteriyolojide, bazı orga­nizmaların, doğal şekillerini öldürebile­cek çevresel durum değişiklikleri karşı­sında, dayanıklılık kazanıp, yaşamları­nı sürdürebilmek için edindikleri değişik biçimler, spor admı alır. Spor haline ge­çebilen ve tıpta önemi olan organizma­lar, gazlı kangren, şarbon ve tetanoz etkenleridir. Spor'lar, 100 derece çev­resindeki ısılara kadar dayanıklı oldu- ğundan, spor yapan organizmalarla sa­vaş çok...
Spironolakton: Bu ilaçlar, aldosteron'un böbreğe olan etkisine karşıt olup, vücuttan sodyum atılmasını, buna karşılık vücutta potasyum tutulmasını artırırlar. Bunlar, diğer maddelerle bir arada, ödem tedavisinde kullanılır. Kullanım Alanları Spironolakton, böbreklerin işleyişinde değişiklik yaparak su ve tuz atılımını arttıran bir ilaç grubudur. Halk arasında idrar söktürücü olarak da bilinir. Ayrıca ödem atma tedavisinde...
STRİKNİN ZEHİRLENMESİ Striknin, Hindistan'da yetişen kargabuken (strychnos nux vomıca) ağacının tohumların­dan elde edilen bir alkaloıddır Striknin, sinirlen uyararak adalelerin tonusunu artırdığı ıçm eskiden iştah ve tonik ilâçlarında ekstre ve tentur şeklinde çok kullanılırdı Günümüzde fare zehiri olarak kullanılmaktadır Striknin zehirlenmesinde tetanosta olduğu gi­bi adale krampları, solunum guçluğu, morar­ma, boğulma hissi vardır,...
SİYANÜR ZEHİRLENMESİ Hidrojen siyanür çok zehirli, renksiz, uçucu, acıbadem kokulu bir sıvıdır Siyanür aşıdının tuzlan (sodyum siyanür, potasyum siyanür) endüstride plâstik ve boya yapımı gibi çeşitli yerlerde ve fare zehirlerinde kullanılır. Siyanür tuzlarının yanlışlıkla alınması veya sıyanur asidi gazlarının solunması insanı hemen öldürebilir Siyanür, hücrelerin oksijen alması­nı engelleyen bir hücre zehırı...
Sıvı oksijen ve sıvı azot gibi maddelerle temas, soğuk yanıklara sebep olabilir. Uzun süre soğuğa maruz kalma sonucunda vücudun açıkta kalan ve soğukla doğrudan temas eden bölgelerinde meydana gelen yanıklara soğuk yanıkları denir. Halk arasında soğuk ısırması da denen soğuk yanıkları, soğuğa maruz kalan yerlerde ciltte renk değişikliği, acı, his kaybı...
ŞOK BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ Kazazedeyi derhal sakinleştirip rahatlatın.Eğer kazazedenin durumu uygunsa, kaza­zedeyi bir battaniye üzerine yatırınız. Başı­nı alçakta tutun ve bir yana çevirin (beyne kan gitmesini kolaylaştırmak ve kusma teh­likesini azaltmak için, midedeki yiyecekler, soluk borusuna kaçarak boğulmasına sebep olabilir). Bacak kırıklarından şüphelenmi­yorsanız bacakları yukarı kaldırınız. ŞOK BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ • Kazazedeyi...
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ SENDROMU Anormal koşullarda (prematüre, sezar­yen ameliyatıyla, şeker hastası anneden doğum gibi) doğmuş bebeklerde görü­len, nedeni belirsiz bir akciğer hastalı­ğıdır. Nedeni: Akciğerin hava keseleri sı­vıyla çevrili olduğundan, havayla kan arası gaz alışverişi mümkün değildir. Bu alanda çok çalışma yapıldığı halde, ak­ciğerlerin bu durumunu ya da bu duru­mun neden belirli bir grup...
ŞEKER HASTALIKLARI Şeker hastalığı (diabet mellitus), vücudun kan­daki şeker miktarını ayarlayışında bir rahatsız­lık olduğu zaman görülen bir durumdur, iki durumda ortaya çıkar: Kanda çok fazla şeker (hipoglisemi) ya da kanda çok az şeker (diya­bet). Her iki durum da uzarsa, hasta, kendini kaybeder ve sonunda ölebilir. Bununla birlikte yüksek şeker, normal olarak...
Sayfa başına git