SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ SENDROMU

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ SENDROMU
Anormal koşullarda (prematüre, sezar­yen ameliyatıyla, şeker hastası anneden doğum gibi) doğmuş bebeklerde görü­len, nedeni belirsiz bir akciğer hastalı­ğıdır.
Nedeni: Akciğerin hava keseleri sı­vıyla çevrili olduğundan, havayla kan arası gaz alışverişi mümkün değildir. Bu alanda çok çalışma yapıldığı halde, ak­ciğerlerin bu durumunu ya da bu duru­mun neden belirli bir grup bebekte gö­rüldüğünü açıklamak mümkün olama­mıştır.
Belirtileri: Hastalık, doğumdan he­men sonra oluşmakta, güçlü, sık solu­num, derinin morarması, bebeğin halsiz düşmesi belirmektedir. Bebek, ömrünün ilk bir iki günü yaşayabilirse, bir hafta içinde iyileşme görülmekte ve akciğer­lerde hiçbir devamlı bozukluk kalma­maktadır.
Tedavi: Bu tür bebeklerin, ihtisas hastanelerinde, devamlı hemşire bakı­mında bulundurulması gereklidir. Nemli oksijen, kuvöz koşulları, damardan ve­rilen sıvılarla vücut kimyasının ve besin durumunun ayarlanması gereklidir. Ak­ciğer enfeksiyonu şüphesi belirirse, an­tibiyotikler uygulanabilir. Hava kesele­rini çevreleyen maddenin mikroskoptaki görünümünden ötürü, bu duruma, “ak­ciğer hiyalin membran hastalığı” adı da verilmiştir.

Solunum Güçlüğü Sendromu

Solunum Güçlüğü Sendromu

PAYLAŞ
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ SENDROMU Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. ozden dedi ki:

    benm yeğenlerim 3üzlerdi ama tüp bebeklerdi. 27 hıaftalık dünyaya geldiler doğduktan sonra ilk 20 dk kuvez yoktu hastanede doğduklarında sadece solunum güçlüğü vardı dotor akciğer yetmezliği dedi doktor bebeklerin ciğerleri gelişsin die iğne yaptı zaten iğneyi yaptıktan 24 saat sonra bebekler 5 saat arayla öldüler sizce o iğnelerden dolayı olabilir mi?

Sayfa başına git