SU KAYBI

SU KAYBI (Dehidratasyon)
Nedeni: Açlık (gemi batmalarından sonra olabileni gibi), aşırı kusma ve bu­lantı ile seyreden hastalıklar (kolera gi­bi), aşırı terleme (fark edilmeyebilir).
Belirtileri: Çocukta, dudaklar, dil ve ağız kurur. Çocuk huzursuzdur ve kustuğu halde, susamaktadır. Ön fontanel (bkz.) çöker ve durum kötüleştikçe, deri, dolaşım yetersizliğinden ötürü, morarır ve çocuğun soğuduğu görülür. Ço­cuk, uyarılamayacak halde ise, yegane kurtarıcı önlem, damar içi sıvı verilme­sidir.

su kaybı

su kaybı

Erişkinde, aşırı susamak, ateş yüksel­mesi ve baş dönmesi görülür. Hasta, ken­dini bitkin hisseder, su ve tuz kaybı ile birlikte, kas krampları ve bulantı beli­rir. Kolerada, deri ve ağız kurur, aşırı susuzluk belirir, kramplar, ilerleyen do­laşım yetmezliği ve idrar azalması görü­lür.
Tedavi: Çocuklarda, su kaybının et­kileri çabuk belirir ve çok tehlikelidir. Çocukta ağır ishal ve kusma varsa, su ve tuz kaybettikçe durumunun kötüleş­mesi çok belli olarak görülür ve kusma durdurulamazsa, damar içi sıvı verilmesi gerekir. Su ile beraber sodyum ve po­tasyum da kaybolduğundan, bu tuzlar da damar içi sıvıyla verilmelidir. Eriş­kinlerde su kaybı, ameliyat sonrası, özel­likle sindirim sistemi çalışması aksamışsa, görülebilir Ve ameliyattan sonraki ilk birkaç gün damar içi sıvılar gerekebilir. Kolera gibi barsak hastalıklarının en kö­tü etkileri, aşın su ve tuz kaybına yol açmalarıdır ve etkili tedavi ancak ağız veya damar yoluyla sıvı ve tuz dengesi­nin sağlanmasıyla olabilir.
Çok fazla sıcaklarda aşırı terleme de bitkinlik ve su kaybına yol açabilir. Bu arada, tuz kaybı da olabileceğinden, bu özelliğin de göz önünde tutulması gerek­lidir.
Önlenmesi: Erişkinde, günlük id­rar miktarı 1200-1500 mi. arasındadır. Ilık bir havada fark edilmeyen terleme ve akciğerler yoluyla günde 1000 mi. su kaybedilir. Dışkı ile su kaybı değiş­kendir. Bu hesaba göre, sıvı dengesini sağlayabilecek en az günlük sıvı mik­tarı 2500 ml.’dir. Çevredeki su yeter­sizse, üç kısımda içilecek günlük 500 mi. sıvı ile kişi yaşayabilir. Durum daha da kötüyse ve su çok az ise, günde 250 mi. ile de yaşam sürdürülebilir. Aksine iddialara rağmen, deniz suyu içmek teh­likelidir ve durumun ağırlığını artırabi­lir. En olanaksız durumda dahi, deniz suyu salık verilmez.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git