SUNİ SOLUNUM

SUNİ SOLUNUM.
Bir hastanın akci­ğerlerini hava ile doldurmaya gayret et­meden önce, akciğere giden hava yolla­rının açık olması sağlanmalıdır. Bundan ötürü, boğulmak üzere olduğu tahmin edilen kişiye suni solunum uygulanma smdan önce, ağız ve boğazda tıkayıcı olabilecek bir madde bırakmamak, dili iyice öne çekmek ve başı da arkaya doğ­ru bükmek gereklidir. Şimdi, hastanın burnunu, suni solunum uygulayacak kim­se, sol eliyle kapatır, sağ eliyle çenesini yukarı iter ve göğüs kafesinin yükseldi­ğini görene kadar, ağzına soluk verilir. Bu soluk vermenin tekrarından önce, ciğerlerden havanın kendiliğinden çıkma­sı beklenir. Suni solunumda bu hava ve­rip çıkarttırma işlemi, kişi kendiliğinden soluk alıncaya veya hastanın öldüğün­den emin olana kadar, dakikada 12-20 kez olmak üzere tekrarlanır. Hastanın elektrik şokuna uğramış olması halinde, son ümidi yitirene dek, 2 saat uğraşıl­ması gerekir.

SUNİ SOLUNUM

SUNİ SOLUNUM

Bazı kişiler ağızdan ağıza yapılan suni solunumu estetik bulmaz­lar, fakat bu çeşit suni solunum, hasta­nın ağzı ve burnu bir mendille örtüldük­ten sonra, hem suni solunum yapanı iğ­rendirmez, hem de çok etkilidir. Diğer modern suni solunum yöntemleri, Holger Nielsen yöntemi ve Eve’in sallama yöntemi’ûvc. Holger Nielsen tekniğinde, hastanın ağzı ve boğazı bütün yabancı maddelerden temizlendikten sonra (var­sa, takma dişler de çıkartılır), hasta yü­zükoyun yere yatırılır. Kollar, dirsekler dışa doğru bükük olacak şekilde, başın iki yanma uzatılıp, elleri, avuçlar yere bakacak şekilde, üst üste ve hastanın alnının altına konur. Dili dışarı çıkart­mak amacıyla, hastanın sırtına şiddetli­ce vurulur. Suni solunumu uygulayacak olan kimse, sağ dizi üstünde, bu dizi hastanın başına paralel ve arkasma dö­nük olarak ve sol ayağını, topuğu hasta­nın sağ dirseğine yakın koymak üzere, çömelir. Bu şahıs, ellerini hastanın kü­rek kemikleri üzerine yerleştirir ve düz tuttuğu kolları yere dikey olana kadar öne eğilip, bu suretle hastanın ciğerlerin­deki havanın dışarı çıkmasını sağlar. Bu, takriben 2,5 saniye sürer ve sonra eller, hastanın kolları boyunca, dirseklerine ge­lene kadar hareket ettirilir. Bu işlem de 1 saniye sürmelidir. Şimdi, hastanın kol ve omuzları, göğsün ağırlığı hissedilene kadar, yukarı kaldırılır, fakat bu sırada, hastanın göğüs ve başını hareket ettir-tnemeye dikkat edilir ve bu işlemle de 2,5 saniye süren bir inspirasyon sağla­nır. Bundan sonra, dirsekler alçaltılır ve kişi aynı olayları tekrarlamak üzere, el­lerini yine hastanın kürek kemikleri üze­rine koyar. Eve yönteminde ise, bir sed­yeye bağlanan hasta, yatay düzlemle 45 derecelik açılar oluşturacak biçimde, yu­karı aşağı sallanır. Bu işlem, dakikada 10 kez yapılır ve avantajı, solunumla birlikte dolaşımı da uyarmasındadır. Ama, en etkili yöntem, ağızdan ağıza solunumdur. Bazı vakalarda, kalp dur­muştur veya nabzı hissettirmeyecek ka­dar hafif atmaktadır. Böyle durumlarda, göğüs kemiğini saniyede bir kez olmak üzere şiddetle bastırıp ve bırakıp, kardi-yak masaj yapılmalı ve bu aşağı yukarı sekiz kez tekrarlandıktan sonra, akciğer­ler şişirilmelidir. Suni solunum ve kardi-yak masajda, bu işlemlere süratle baş­lamak çok önemlidir. Beklemek, yaşamı tehlikeye sokabilir, Kardiyak Masaj.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git