TALİDOMİD

TALİDOMİD
Sedatif (müsekkin) ve hipnotik (uyutucu) etkili bir ilaçtır. Yük­sek dozlarda dahi öldürücü olmadığın­dan, ilk kullanılmaya başlandığında, teh­likesiz bir ilaç olduğu kabul edilmiştir. İlk olarak, 1956 yılında, Batı Almanya’ da piyasaya çıktı ve iki yıl sonra, İngil­tere’de kullanılmaya başlandı. Burada, “trankilizan” olarak, serbestçe kullanı­labilmekteydi. 1960 yılında, talidomid’ in, miksödem (tiroid yetmezliği) ve nö-rit’e yol açabileceği şüphesi belirdiğin­den, A.B.D.’de satılmasına izin verilme­di. 1961 yılında, bu ilacın, yeni doğan bebeklerde görülen şekil bozuklukları­na yol açtığı anlaşılınca, Talidomid, ara­lık 1961’de piyasadan çekildi. İlacın, o zamana kadar Avrupa’da yaklaşık ola­rak 10.000 çocuktaki doğuştan şekil bo­zukluğunun nedeni olduğu söylenmekte­dir. Burada söylenecek tek şey, çok faz­la gerekmedikçe, gebe kadınlara herhan­gi bir ilacm verilmemesinin uygun ol­duğudur. Çok iyi tanınan ilaçların dahi, anne karnındaki bebeğe olan etkileri bi­linmezken, yeni ilaçlan gebelere vermek, çok yanlış bir tutumdur. Bu arada, ge­beliğin çok erken haftalarında teşhis edi­lememesi de önemli bir sorundur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git