TEST YEMEĞİ

TEST YEMEĞİ
Mide fonksiyonunu in­celeyebilmek amacıyla verilen yemektir. Bilinen nitelik ve nicelikteki yemek, mi­dede belirli bir süre bırakılır ve bir mide tüpü aracılığıyla, emilip yeniden dışarı­ya çıkartılır. Günümüzde, yiyecek kul­lanılmaz, mide salgısını uyarmak ama­cıyla histamin zerk edilir ve mide sal­gısı, incelenmek üzere, emilir. Bununla birlikte, midede hidroklorik asit salgı­sının olup olmadığı, mide tüpü olmak­sızın da anlaşılabilir. İyon değiştirebilen, kininli bir madde, ağızdan verilir. Mi­dede serbest hidroklorik asit varlığında, bu maddenin kinini açığa çıkar ve ye­rini asitin hidrojeni alır. Şimdi bir his­tamin zerkine yapılır ve belirli bir süre içinde, idrarla çıkan kinin ölçülüp, bu­na göre midede serbest hidroklorik asit miktarı saptanır. Bu yöntemle mide, tü­pü yutma gibi rahatsız edici bir işlem­den kurtulunur. Bu deneyin daha geliş­tirilmiş bir şeklinde, mide salgısını uyar­mak için, kafein sodyum benzoat tablet­leri ve mavi renkli test tanecikleri yut­turulur. (Diagnex mavisi azuresin teşhis deneyi).

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git