TORASİK GİRİŞ SENDROMU

TORASİK GİRİŞ SENDROMU
Ko­lun sinirleri, omurilikten çıktıktan sonra ve kan damarları da, göğüs büyük da­marlarından ayrılıp, koltuk altından, üst kola geçerlerken, birinci kaburgayı çap-razladıklarmda, basınca uğradıkları tak­dirde, ortaya çıkan durumdur. Bu olay­la ilgili birkaç yerel durum ortaya çıkar:
1) Ön skalen kas (omurgayla birinci ka­burga arasında, bir halat gibi durmak­tadır) ve birinci kaburga arasındaki açı­da, sinirlerle atardamar sıkışabilir.

TORASİK GİRİŞ SENDROMU

TORASİK GİRİŞ SENDROMU

2) Fazla sayıda, anormal bir servikal kaburganın varlığı, bu durumu doğura­bilir.
3) Sinir ağının, bir anatomik anormal­lik sonucu, omurilikten, normal düzeyin altından çıkması ve böylece, bu ağın en alt bölümünün gerilebilir olması, bu ola­ya yol açabilir.
Belirtileri: Kol ve elde ağrı, du­yusal değişiklikleriyle, el kaslarında za­yıflık ve erimedir. Elde, dolaşım bozukluğu belirtileri ortaya çıkar: El beyazlaşıp, soğuğa karşı aşırı duyarlık durumu belirir (bkz. Raynaud Hastalığı). Belir­tiler, geceleri, hastanın yorgun olduğu zaman artar ve elde ağırlık taşınması, belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu duruma, genellikle, orta yaşlı kadın­larda rastlanır ve taşman ağırlık, çoğun­lukla, bir kova sudur.
Tedavi: Dinlenmedir. Kolla, omuza idman yaptırılıp, omuz çevresi kasları­nın gücünü artırmaya gayret edilir. Has­ta, kolla, ağırlık taşımamalıdır. Durum düzelmezse, ameliyatla fazla sayıdaki ka­burga (varsa) çıkartılıp, ya da ön skalen kas kesilerek, basıncın azaltılmasına çalışılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git