VÜCUDUN ZEHİRLENMESİNİN TEDAVİSİ

VÜCUDUN ZEHİRLENMESİNİN TEDAVİSİ
Kendini kaybetmemiş kazazedelere ne ol­duğunu hemen sorunuz, unutmayınız ki kazazede her an bilincim yitirebilir.
Dikkat: Sakın, kusmaya teşvik etmeye kalkış­mayınız.
• Eğer dudaklarda veya ağızda yanık görün­tüleri varsa, kazazedeye su ya da sut ıçırerek, bu yerleri serinletiniz.
• Kazazedenin bılmcı yerinde değil de nor mal nefes alıyorsa iyileşme konumuna getı rınız
• Solunum ve kalp atışları durursa hemen ya­şama döndürme eylemine başlayınız.
Dikkat: Kazazedenin ağzının çevresinde bu­lunabilecek herhangi bir zehir kalıntısıyla Dikkat: Kazazedenin ağzının çevresinde bu­lunabilecek herhangi bir zehir kalıntısıyla ken­dinizi kirletmemeye dikkat ediniz. Hemen hastaneye kaldırınız Kusmuk örneği ve yanında bulunan şişe ya da hap kutu­su gibi herhangi bir kabı kazazede ile birlik­te hastaneye yollayınız.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git