Yağlı Maddeler Nasıl Kullanılır?

Yemeklerin hazırlanmasında mutlak surette yağ VUlanılır. Yağlar sıvı ya da katı, bitkisel ya da hayvansal olurlar.Bitkisel yağlar, zeytinyağı, ayçiçeği ve mısırözü yağı gibi yağlardır. Bun­lar soğuk yenen sebze yemeklerinde, salatalarda, kızartmalarda, mayonez yapımında, tarama gibi bazı mezele­rin hazırlanışında kullanılır. Tereyağ hayvansal bir yağdır. Ancak hayvan­sal yağların en hafifi, en kolay sindi­rileni ve en besleyici olanıdır. Çiğ ya da pişmiş olarak yenir. Her çeşit yemeklerde kullanılabilir. Genellikle pasta ve tatlı yapımında tercih edilir.Ağır ya da hafif hayvansal yağlar, daha çok kış aylarında kullanılır.Yağ kullanırken şu noktalara dik­kat etmek gerekir: Pişirilmeden yenen taze sebzeler ya da oflara bol zey­tinyağı ya da benzeri sıvı yağ konma­lıdır; bunlar yağı emerler. Buna kar­şılık pişmiş yiyeceklerin yağ içinde yüzmemesine dikkat edilmelidir, çün­kü pişen besinin emme gücü yok de­necek kadar azdır. Yağlı yiyecekler kuvvetli ateşte pişirilmemelidir. Aksi halde sindirilmeleri zorlaşır. Yemek pi­şirirken de kullandığımız yemek tari­finde belirtilen yağı kullanmalısınız. Zeytinyağı yerine hayvansal yağ, hayvansal yağ yerine zeytinyağı kul­lanılamaz.Baharat Nasıl Kullanılır?: En güzel yemeklerin yapımında baharat ve gü­zel koku veren çeşitli bitkiler kullanı­lır. Genellikle bunlar kurumuş küçük yaprakçıklar, boy boy taneler, ya da toz halindedirler. Ayrıca soğan, kere­viz, havuç ve limon da kullanılır. Pas­ta ile tatlılar dışında  her ye­meğin yapımında güzel koku ve tad veren bir «yardımcı madde» kullanı­lır, özellikle dolmalarda, kıymalı ve etli yemeklerde çeşitli baharat olumlu sonuç verir.Yemeklere sadece güzel koku veren yardımcı maddeler rahatlıkla kullanı­labilir. En nazik mideye bile hiç bir rahatsızlık vermezler. Buna karşılık baharat kullanırken çok dikkatli ol­mak, fazlasına kaçmamak gerekir. Çünkü helkesin midesi bunları rahat­lıkla sindirmez. Çocuklarla karaciğeri bozuk ya da iyi çalışmayan yaşlı infeo salato sanların baharat yememeleri gerekir. Yemek tarifelerinde belirtilen baha­rat miktarını bu gibi durumlarda azal­tabilirsiniz.Taze ya da Konserve Domatesler Nasıl Kullanılır?: Domates Türk mutfağında olduğu gibi Fransız, İtal­yan ve İspanyol mutfaklarında en çok kullanılan sebzelerden biridir. Doma­tesin yemeğe verdiği tadı anlamış olan öbür ülkeleri de şimdi domatesi eskiye göre çok daha fazla kullanma­ya başlamışlardır. Domates çeşitli şe­killerde kullanılabilir. Çiğ olarak sala­talarda, pişmiş olarak ise çeşitli sos­larda, etli sebze yemeklerinde, salçalı et yemeklerinde ve daha pek çok yemekte kullanılır. Taze domates, ka­buğu soyulup çekirdekleri çıkarılma­sına rağmen, bazı kimselerin midesini rahatsız edebilir.Domates pişmiş ya da çiğ olarak, bütün ya da küçük parçalara bölün­müş ya da ezilmiş olarak konserve ha­linde saklanabilir. Taze domateslerin suyu özel bir işlem yapıldıktan sonra uzun süre şişelerde tutulabilir. Birçok ülkede taze domatesler yaz aylarında kurutularak kış aylannda kullanıl­maktadır. Ancak bunları kullanmadan önce bir süre ılık suda tutmak gere­kir. Genellikle domateslerin derisi so­yulur, haşlanır, sonra da sterilize edi­lerek konserve kutularının içine konur.Domates salçası, fazla olgun doma­teslerle bunların suyundan yapılmak­tadır. Domates salçasından başka, «domates suyu» konservesi de yaygın olarak kullanılmaktadır.İlerdeki sayfalarda verilecek yemek tarifelerinde kullanılması gerekli do­mateslerin hangi cinsten olacağı be­lirtilecektir. Bazı yemeklerde taze do­mates, derisi soyulmuş domates, ba­zen de konserve ya da salça kullan­manız gerekecektir. Tarifede hangi çe­şidi kullanmanız söyleniyorsa onu kullanın. Çünkü taze domates on beş yirmi dakikada pişer; salçanın pişme­si ise en az bir, bir buçuk saat alır.

Şarap ve Başka Alkollü İçkilerin Kullanılışı: Bunlar bazı yemeklerin ve pasta ve tatlıların yapımında kullanı­lır. Unutulmaması gereken bir kural pişmekte olan bir yemek ya da tatlı­ya eklenecek şarap ya da benzeri iç­kinin önceden biraz ısıtılması gerekti­ğidir. Yemek yapımında, pasta ve tatlılarda genellikle şarap ile konyak kullanılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git