YAPIŞIKLAR

YAPIŞIKLAR (Adhezyonlar).
Vücutta­ki yapıların çoğu, birbirleri üzerinde ser­bestçe hareket edebilmelerini sağlayacak dokularla birbirinden ayrılmıştır: Akci­ğerleri göğüs duvarından ayıran plevra zarıdır; eklemlerin iç yüzleri kaygan sinovia zarıyla örtülüdür; karın içi organ­larının birbiri üzerinde serbestçe hareke­tini sağlayan yapı, bu organların üstünü örten periton zarıdır. Bazen bu zarların da iltihaplandığı görülür. Bu iltihaplan­manın nedeni genellikle, zarın üzerini kapladığı organın hastalanmasıdır; bu iltihabın seyri ve iyileşmesi sırasında fibröz doku (bağdokusu) oluştuğundan, ön­celeri kaygan olan zarlarda yapışkanlık­lar meydana gelir. Eklemlerde oluşan ya­pışıklıklar sonucu, o eklemin hareketi sınırlanır ve fizik tedavi gerekir, fakat karındaki adhezyonlar, barsak tıkanmalan veya düğümlenmelerine yol açabi­lir. Bu durum ağırsa, cerrahî müdahale şarttır; fakat böyle bir müdahale, ilerde yeni adhezyonların oluşmasına yol aça­bilir, bkz. Obstrüksiyon (Tıkanıklık).

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git