YARIK DAMAK

YARIK DAMAK
Cenin’de bu­run, üst dudak ve damak, üç ayrı doku kitlesinin birleşmesiyle oluşur. Alın böl­gesinden aşağı doğru, frontonasal (alın -burun) uzantısı, her iki yandan orta çizgiye doğru, sağ ve sol maksiller (üst-çene) uzantılar ilerler. Alın burun uzan­tısı, üst dudağın ortasını, burnu, alnı ve sert damağın en ön bölümünü yapar. İki maksiller uzantılar, yanakları, üst duda­ğın iki yanını, yumuşak ve sert damak­ların geri kalan bölgelerini oluşturur.
Bu gelişimin anormal olması, şu şe­kil bozukluklarına yol açar:
1. Yarık yüz: Bir maksiller uzantıyla, Erontonasal uzantı birleşemez. Yüzde, gözün iç açısından, ağzın yanına kadar uzanan bir yarık vardır.

YARIK DAMAK

YARIK DAMAK

2. İki ya da tek yanlı yarık dudak (tav­şan dudağı): Burada, maksiller uzantı­lardan biri, ya da her ikisi, fronto nasal uzantıyla, burun altında birleşmediğinden üst dudağın dış bölgesi, orta bölü­münden ayrıdır.
3. Maksiller uzantıların, ağız tabanını yapmak üzere birbirleriyle birleşmesi gerçekleşmezse, sonuç, yarık damaktır. Yarık, yumuşak ya da sert damakta ola­bilir. Burada, frontonasal uzantıyla da birleşme olamazsa, bir ya da iki tarafta da tam yarık damakla, tavşan dudağı bir arada görülür.
Tedavi: Plastik cerrahîdir. Damak ve dudak bir arada yarıksa, bebek ememediğinden, büyümesi gecikir. Beslen­me bozukluğu olan bebekte, ameliyat daha tehlikeli olduğundan, çocuk 1 ya­şına gelene kadar geciktirilir, fakat 2 yaşına gelmeden yapılmalıdır; çünkü, ko­nuşmayı öğrenmesi güçleşir. Şekil bozukluğu yalnız dudağa ilişkin­se ve bebek emebiliyorsa, ameliyata 3 yaşından sonra başvurulabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git