VÜCUDUN DENGESİ

Bir insanın vücudu harcadığı mik­tara eşit kalori sağlayan besinle bes-lenmekteyse fizyolojik dengededir. Yani ne şişmanlar ne de zayıflar. Vü­cudu için gerekli kaloriden fazlasını ci­lan bir kimsenin vücut ağırlığı ise gi­derek çoğalır.

Buna karşılık bir insan, vücudu için gerekli kaloriden azını al-maktaysa zayıflar, öu insanın vücu­dunda, kalori ihtiyacının azaltılması amacıyle, bazal metabolizma da ya­vaşlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta­rım ÖrgütününBeslenme Komitesi ta­rafından saptanan değerler, beslenme konusunda ölçü olarak kabul edilmek­tedir.
Gereğinden çok kalori sağlayan be­sinlerin sürekli olarak yenmesi aşırı şişmanlığa yol açar. Oburluğun dcğurduğu aşırı şişmanlığın ana nedeni, aşırı yemek olmakla birlikte, bu ko­nuda rol oynayan ikincil etkenler de bulunabilir. Bir insanın ya da bir hay­vanın ne miktar yemesi nerektiğini he­saplamak oldukça güçtür. Buna rağ­men, bu ihtiyaç başarılı bir şekilde a-yarlanabilmektedir. Kalen ihtiyacı ge-re’iikte iştahın çoğalmasına, kalori fazlası ise iştahın kısıtlanmasına yol acar iştahla, ihtiyaçları olan gerçek ka-!ori değerleri arasında denge kurama­mış olanlarda, iştah denen fizyolojik cay kısıtlanmamaktadır ve fazla bes-ieime şişmanlığa yol açmaktadır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git