YILDIZSI GANGLİYON

YILDIZSI GANGLİYON Boyunda üç tane sempatik sinir gangliyonu vardır: En üstteki, ikinci ve üçüncü boyun omu­runun karşısında, ortadaki, altıncı boyun omurunun karşısında ve en alttaki de, birinci kaburga boynunun üstünde bulu­nur. En alt gangliyon, çoğu kişide birin­ci torakal gangliyonla (göğüs gangliyo-nuyla) birleşir. (Birinci torakal gangli­yon, birinci kaburga boynunun altında­dır). Bu şekilde ortaya çıkan, sınırlan düzensiz oluşum, yıldızsı gangliyon adı­nı alır. Bu gangliyonun görevi, kola gidenen alt iki boyun sinirine sempatik sinir lifleri vermek, kardiyak dalı aracı­lığıyla, kalbe lifler yollamak, vagus sini­rine ufak bir dal vermek ve civardaki kan damarlarına (sol köprücük altı atar­damarı dallarına) lifler yollamaktır. Ba­zen, Raynaud hastalığı ve benzer durum­larda, kol ve kan damarlarını genişlet­mek amacıyla, üst torakal sempatik gan-gliyonlar, ameliyatla çıkartılır. Aynı ameliyata, aşırı terlemelerde de başvuru­lur; fakat mümkünse, Horner sendro-mu’nnn (bkz.) ortaya çıkmasını önlemek için, yıldızsı gangliyon ellenmez.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git