ZONA

ZONA (Herpes zoster). Duyusal sinirle­rin ağrılı bir hastalığıdır. Hasta sinirin etkilediği deri bölgesinde de iltihap gö­rülür.
Nedeni: Suçiçeği etkeni olan virüs­tür. İki hastalık arasındaki ilgi tam sap­tanamamıştır, çünkü zonalı bir erişkin­den, çocuklara suçiçeği bulaşabildiği hal­de, suçiçekli çocuklardan erişkinlere zo­na geçememekte ve bir erişkinden diğe­rine de zona bulaşamamaktadır. Çocuk­lukta geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası, vücutta sessiz kalmış bir virüsün, eriş­kinde zonaya neden olduğu düşünülmek­tedir.

zona2
Belirtileri: Başlangıçta, hafif bir ateşle beraber, hasta sinirlerin sinirlen­dirdiği vücut bölümlerinde ağrı vardır. Hastalık, genellikle vücudun bir yarısı­nı, yarını kuşak şeklinde sarar ve tek yönlüdür. Birkaç gün sonra deri kızarır ve etkili alanda ufak kabarcıklar belirir. Kabarcıklar patlayıp, kuru kabukları bunların yerini alır ve kabukların dökül­mesi sonucu, beyaz bir iz kalır. Zona, beşinci kafa çifti sinirinin (baş ve yüzün duyu siniri) bir dalında görülebilir. Si­nirin ilk (oftalmik) bölümü etkilenmişse, gözde, körlüğe kadar ilerleyen bir durum belirebilir. Zona geçtikten sonra dahi, hastada devamlı ve engelleyici nöralji (sinir ağrısı) kalabilir. Ama, kalan izler­de ağrı yoktur.
Tedavi: Özel tedavisi yoktur. Ağrı giderici ilaç kullanılır ve kabarcıklara kollodion (bkz.) ve steril toz uygulanır. Kabarcıkların mikroplanması önlenmeli­dir. Zonanın geçmesinden sonra devam eden ağrı, doktoru çok uğraştırır ve ba­zen tedavisi olanaksızdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git