PLÖREZİ (Zatülcenp). Plevra iltihabı. Nedeni: Verem, zatüre, akciğer ab-sesi gibi vakalarda, akciğerlerden yayı­lan iltihap, akciğer kanserlerinde, enfek­siyon olmaksızın, plevra’nın tahriş olma­sı, akciğer ya da göğüs duvarı yaralan­malarıdır.
Belirtileri: “Kuru” plörezi’de, so­luk almayla boyun ya da omuz başına kadar yayılan keskin bir göğüs ağrısı vardır. Hasta, kesik kesik soluyup, gö­ğüs duvarını mümkün olduğu kadar az hareket ettirir. Nedene bağlı bir ateş ve ağrılı öksürük vardır. Öksürük ve ak­ciğer iltihabına eşlik etmeyen bir tip ku­ru plörezi, Bornholm hastalığı (bkz.) adını alır. Plevra’da olduğu gibi, diyaf­ram ve kaburgalararası kaslarda da ağrı vardır, fakat bu ciddi olmayıp, birkaç günde geçer.
“Yaş” plörezi’de, diğer bir deyimle, sıvı birikmesi alanında, —ki “kuru” plö-rezi’yi izleyebilir— iltihaplı plevra zar­larının arasında sıvı birikmesi olduğun­dan, ağrı azdır. Biriken sıvı, enfekte ya da steril (mikropsuz) olabilir. Sıvının en­fekte ve cerahatli olduğu hallerde, çev­resinde bağdokusu oluşumu ile sıvı ye-relleşebilir ve bu durumda, ampiyem adı­nı alır. “Yaş” plörezi’de ağrının az ol­masına karşılık, hasta kendini kötü his­seder, ateşlidir ve plevra boşluğunda faz­la sıvı olması halinde, solunum darlığı görülür. Fazla miktarda steril sıvının bi­rikmesine özellikle akciğer kanseri vaka­larında rastlanır.
Tedavi: Verem, zatüre, akciğer ab-sesi, kanser vb. gibi vakalarda, nedenin tedavisi gerekir. Bornholm hastalığında tedavi gerekmez. Fazla sıvı birikmesinde, yerel anestezi altında, göğüs duvarına iğ­ne sokarak, sıvının boşaltılması gerekli­dir. Yerelleşmiş ve çevresi bağdokusuy-Ia çevrilmiş ampiyemin iyice boşalabilmesi için, bazen üstteki kaburgaların da çıkartılması gerekebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git