ADRENALİN

Böbreküstü bezlerinin iç bölümleri (medullası) tara­fından salgılanan bir hormondur. Bu hor­monun görevi, organizmayı acil hareke­te hazırlamaktır ve etkisini, nabzın hız­lanması, kanın iç organlar ve deriden kaslara gönderilmesi, karaciğerdeki gli­kojenin glikoza dönüşümü ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklin­de gösterir. Bu hormonun etkisiyle, göz-bebekleri büyür ve akciğerlerde nefes bo­ruları, yani bronşlar genişler. Adrenalin, ilk kez 1901 yılında Takamine tarafın­dan, hayvan böbreküstü bezlerinden el­de edilmiştir, ama günümüzde sentetik olarak hazırlanmaktadır. Astma krizle­rinde, kalp uyarıcısı olarak, fazla doz insülin almış diyabetli hastalarda kulla­nılır. Özellikle dişçilikte, yerel uyuştu­rucularla birlikte, kanamayı azaltmak için kullanılmaktadır. Günümüzde fizyo­lojik bakımdan son derece önemli olan bu maddenin tedavi alanında geniş bir uygulama yeri yoktur.
ADRENERJİK. Uç kısımlarından adre­nalin ve noradrenalin adlı maddeleri serbestleştiren sinir liflerini tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu lifler genel­likle, faaliyet ve stress ile ilgili liflerdir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git