AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER

Günü­müzde, genel olarak bütün dünyada ve Türkiye’de uzunluk, ağırlık ve sıvı ölçüm birimi olarak metrik sistem kullanılmak­tadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kulla­nılan okka, dirhem, arşın, masura vb. gi­bi birimler Cumhuriyet’ten sonra terke­dilmiştir. Aşağıda, metrik ölçülerin al­tında İngiltere ve A.B.D.’de tıp ve ecza­cılıkta en çok kullanılan ölçüler ve bun­ların metrik ölçülerle karşılıkları veril­miştir:
Uzunluk (Metrik):
1000 milimetre (mm) = 1 metre (m) 100 santimetre (sm) = 1 metre 10 desimetre (dm) = 1 metre Ağırlık (Metrik):
1000 mikrogram (m) = 1 miligram (mg) 1000 miligram = gram (mlg)
1000 gram = kilogram (g)
Sıvı (Metrik):
1000 santimetreküp (yak.) = 1 litre (İt) 1000 milimetre (mi) = litre
Ağırlık (Avoirdupois: avdp): 16 dram (dr) = ons (oz) 16 ons = 1 pound (libre: lb)
14 pound = 1 stone (yal. İngiltere’de)
Sıvı (İngiliz ve AB.D. Ölçüleri): 16 fluid ons (fi oz) = 1 A.B.D. pinti (pt) 20 fluid ons = 1 İngiliz pinti
2 point = 1 kuart (qt)
Ağırlık (Troy: t; bkz. Eczacılık Ölçü­leri):
480 grain (gr) = 1 ons (oz) 12 ons = pound (lb)Yaklaşık Karşılaştırma: 25 milimetre (mm), 2.5 santimetre (sm) = 1 inç (in) 1 metre (m) = 391/» inç
1 miligram (mg) = l/m grain (gr) 60 miligram = 1 grain
1 gram (g) = 15 grain (Vso
ons)
30 gram = 1 ons (oz)
1 kilogram (kg) = 2y4 pound (lb)
6.5 kilogram = 1 stone (14 lb)
1 mililitre (mi) = 15 minim (min)
30 mililitre = 1 fluid oz (fi oz)
600 mililitre = 1 imperial pint
1 litre (İt) = 35 fluid ons
175 troy ons (oz t) = 192 oz avdp 1 grain (60 miligram) troy (t), eczacılık ölçüsü (ajp) ve avoirdupois (avdp) siste­minde aynı olan tek ünitedir.

(yalnız A.B.D.’de) 240 pennyweight (dwt) = 1 pound

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git