AĞRI

Ağrının tam tanımını yapmak çok güçtür. Vücutta herhangi bir bozuk­luk sonucu ortaya çıkan rahatsız edici bir duyu diye tanımlanabilirse de, bu her zaman doğru değildir. Ağrı eşiği, psikolojik duruma fazlasıyla bağlı olup, savaşta veya kazalarda ağrı reaksiyonu­nun görülmemesine sık rastlanabilir. Ge­nellikle dokunma, ısı, gerilme duyularında varlığı bilinen özel sinir uçları veya duyuorganları, ağrı duyusu için ayrı ayrı tanım­lanamamıştır. Ağrı, birçok uyarıya kar­şı, merkez sinir sisteminin verdiği karı­şık bir yanıt niteliğindedir. Ağrı duyu­sunun deneysel araştırılması da zordur, çünkü burada sinir sistemi bulunan bir hayvan kullanılması gereklidir ve böyle bir hayvan üzerinde deney de ancak ağrı duyusunu gideren anestezi altında yapı­labilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git