AKNE ROZASE

Cildin, ince kan da­marlarının değişikliğine bağlı özel bir durumudur. Bu kan damarları genişle­mekte ve sonuç olarak bir yanaktan di­ğerine, burun bölgesini de içine alarak, uzanan kırmızı, yağlı, sertleşmiş ve ke­lebek şeklini andıran bir alan meydana gelmektedir. Bu duruma neden olarak, kronik sindirimsizlik. (dispepsi) veya gas­trit düşünülebilir ve bazı yiyecekler, sı­cak veya alkollü içkiler bu bölgenin da­ha fazla kızarmasına yol açabilir. Eski­den bu durumun nedeni, yalnızca kronik alkolizm olarak kabul edilmekteydi; fa­kat bu durumun, daha çok, orta yaşlı ve kötü alışkanlıkları olmayan hanımlarda görülmesi, bu kanıyı zayıflattı. Gerçekten eskiden her çeşit hava etkisinde kalan ve aynı zamanda sık.içki içen arabacılar vb. gibi kimselerde kırmızı burun ve yanak­lara sık rastlanırdı, fakat günümüzde, yüzdeki kan damarlarının genişlemesine neden olan herhangi bir durumun uzun süre soğuk havada kalmanın, kadınlar­da yaş döneminin, baharatlı yiyeceklerin fazla kullanılmasının, gastrit yapabilen sıcak ve tahriş edici içkilerin bu gö­rüntüye yol açtığı bilinmektedir. Tedavi: Duruma neden olan gastritin giderilmesi ve kadınlarda çalışması bo­zulan iç salgı bezlerinin çalışmasının dü­zeltilmesi esasına dayanır. Kozmetik mad­delerle de kızarık bölgenin rengi örtüle­bilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git