ALYUVAR

Kırmızı kan hüc-residir. Sağlam bir insan kanının her milimetreküpünde, yaklaşık olarak beş milyon eritrosit bulunur. Bu hücrelerde, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan ve dokulardan metabolizma olayı sonu­cu açığa çıkan karbondioksidi alıp ak­ciğerlere götüren hemoglobin vardır. Kandaki normal hemoglobin miktarı 14,5 gr. 100 ml.’dir ve her eritrositin üçte biri, hemoglobindir. Eritrositlerin, gazla­rın difüzyonuna uygun olan özel bir şe­killeri vardır; bunlar, bikonkavdır —ya­ni, yanları içe çöküktür—. Kırmızı kan hücreleri, kemik iliğinde imal edilir ve ana şekillerinde çekirdeği olan bu hüc­relerin son şekillerinde çekirdek bulun­maz. Bazen, ağır kanamalarda olduğu gibi, bu hücrelerin çok çabuk yapımı ge­rekir ve bu durumda, kanda henüz çe­kirdeklerini kaybetmemiş hücrelere rast­lanır. Kanın bir yayma bileşiminde bo­yanan bu tip hücrelerde, kaybolmakta olan çekirdek artıkları ağsı bir görünüm­dedir. Bu tip hücreler, retikülosit adını alır. Eritrosit, insan vücudunun en kü­çük hücreleri olup, çaplan 7 mikromet­redir. Eritrositler, yaklaşık olarak yüz gün yaşarlar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git