ARTÇI DEPREM

Artçı Deprem Nedir ve Ne Kadar Süreyle Devam Eder?

Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılardır. Deprem, dünya üzerinde bilinen en büyük doğal afetlerden biridir. Özellikle insan hayatının çok fazla önemsenmediği ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinde, yapılaşmanın denetimsizliği ve kalitesizliği yüzünden, birkaç yılda bir ciddi insan ölümlerine sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca büyük çaptaki depremler, yaşandığı bölgelerde bazen milyarlarca dolarlık maddi hasara da neden olmaktadır. Ülkemiz de ne yazık ki ciddi deprem tehdidinin olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bundan dolayı günümüzde depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi çalışmaları, üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur.

Deprem

Deprem, temel olarak yer altındaki tektonik hareketlerin yeryüzünü sallaması durumudur. Uzmanlar depremin 1 ila 90 saniye arasında sürebileceğini belirtmektedir. Kaydedilen en şiddetli deprem, 1960 yılında Şili’de meydana gelmiş ve 9,5 değerinde ölçülmüştür.

Artçı Deprem

artçı depremArtçı depreme gelecek olursak; depremden sonra yer altındaki dalgalanmanın depremden daha küçük sarsıntılar halinde devam etmesidir. Bunu suya atılan bir cismin oluşturduğu tepkiye benzetebiliriz. Örneğin suya atılan büyük bir taş, suda büyük bir harekete ve dalgalanmalara neden olacaktır. Bunu depreme benzetecek olursak, taş battığı halde süreç küçük dalgalanmalar ile devam eder. Art arda birçok küçük dalgalanma oluşur. İşte bunu da artçı depreme benzetmek mümkündür. Ancak küçük sarsıntılar denmesine kanılmamalıdır. Çünkü artçı deprem, bazen ana depremden daha fazla hasarlar verebilir. Deprem esnasında yıpranan ancak yıkılmayan binalar artçı şoklarla birlikte yıkılabilir. Bundan dolayı depremde sallanan binalara bir süre girilmemesi en iyisidir. Artçı depremlerin ne kadar süreceği de ana depremin şiddetine, bulunulan yerin tektonik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bazen birkaç gün, bazen birkaç ay, bazen de yıllarca sürebilmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git