ANATOMİ

Vücudun ve bölümlerinin yapılarını inceleyen bilimdir. Çok eski yıllarda, doktor ve cerrahlar, insan ana­tomisini çok üstünkörü inceleyebilirlerdi (genellikle savaş alanlarında bu müm­kündü) ve çoğu zaman, hayvan anato­misinden insanlara genelleme yapmaya zorunlu kalırlardı. Örneğin, insanda uterus’un (rahmin), dişi domuzdaki gibi çift olduğu sanılırdı. Ancak Rönesans’tan sonra bilginler, insan anatomisini etraf­lıca incelemeye yöneldiler, ama o zaman­lar da kilise, bunların karşısında cephe aldı. İncelenebilecek insan ölüsü bulmak pek mümkün değildi; kesit ve inceleme­lerin pek çabuk yapılması gerekliydi, çünkü ölüleri koruma yöntemleri bilinmemekteydi. Anatomi öğrenen öğrenci­ler, ancak uzaktan bir disseksiyon sey­redebilmekte, fakat bunu yapmaya fırsat bulamamaktaydılar. Avrupa’da Vesalius XVI. yüzyılda anatomi alanında en önemli atılımı gerçekleştirmiştir. Türki­ye’de çağdaş anatomi, Şanizade’nin ki­tapları ile XIX. yüzyıl başında kurul­muş, diseksiyon 1840’dan sonra yapıl­maya başlanmıştır.
Günümüzde bu durum tamamen de­ğişmiştir ve her öğrencinin bizzat insan vücudunu kesip incelemesi olanağı var­dır. Teşrih için ölü bulmak hâlâ bir so­run olmaktadır. Ancak ülke çapında ana­tomi eğitim merkezlerinin dayanışması konuyu çözümleyebilmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git